Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a aprobat, vineri, 23 iulie 2021, utilizarea vaccinului anti-COVID-19 Moderna pentru grupa de vârstă 12-17 ani. Acesta astfel al doilea vaccin autorizat pentru adolescenţii celor 27 de state ale Uniunii Europene. Administrarea vaccinului Spikevax (Moderna) la grupa de vârstă 12-17 ani se va face similar ca la persoanele de peste 18 ani, adică două injecţii administrate în partea superioară a braţului, la un interval de patru săptămâni. ...
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC”, SMIS 126291. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1 - CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației ...