Raportează comentariu

Art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice "Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, este mai mica decat 132.519 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 441.730 lei."
In legislatia veche, O.U.G. nr.34/2006, abrogata in luna mai 2016, pragurile erau de 30.000 euro pentru achizitia directa de produse sau servicii, respectiv 100.000 euro pentru achizitia directa de lucrari.