Raportează comentariu

Investitii clare - nu povesti sau promisiuni - pe termen scurt /mediu/lung?
Imbunatatirea conditiilor de munca?
Cresterea salariilor angajatilor - a celor care aduc acest profit?