Raportează comentariu

Poate nu stiu eu, dar de cand sunt IMM-uri consumatorii casnici, spitale publice, unităţi de învăţământ publice, creșe, organizaţii neguvernamentale, unități de cult și furnizori publici de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale? Dealfel ordonanta 118/2021 privind compensarea la gaze si energie electrica se refera numai la consumatori casnici nu si la IMM-uri.