Raportează comentariu

E inadmisibil asa ceva. Falimentam agricultura, transporturile, turismul si cetatenii. Trebuie urgent sa fie eliminate specula si lacomia si coarburantii sa revina la 5 lei.