Raportează comentariu

Un subiect mereu de actualitate, infectiile nosocomiale...Contrar a tot ce se scrie, este faptul că aceste autocontroale epidemiologice se efectuează in spital, se lucrează ! Declararea lor sau nu , tine de fiecare responsabil în parte....
Aceste infecții nosocomiale au existat dintotdeauna in spitale și vor fi și de acum înainte ...indiferent de măsurile luate...ele trebuie doar ținute sub control !