Raportează comentariu

ducandune rugandune ploconindune lingusindune tamaindune periindune

lingusindu-v-ati ducandu-va unde va fi vrerea voastra