Raportează comentariu

DJ 251 H Valea Marului Corod a fost deblocat astazi 1 februarie , orele 14 , de c[tre echipa de inteventie \ISU Valea Marului .