Raportează comentariu

In sprijinul d-lui politist:
Hotararea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 18.09.2008 si intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 28 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Despagubirile prevazute la art. 28 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in conditiile prezentei hotarari.
(2) Despagubirile prevazute la alin. (1) implica acordarea unor sume de bani pentru politisti sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora, in situatia producerii riscurilor specifice activitatii de politie.
Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) politist - functionar public civil, cu statut special, caruia i se aplica prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) politist ranit - politistul supus in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatamatoare, in urma carora ii este afectata integritatea anatomica si/sau functionala a organismului;
c) politist invalid - politistul ranit clasat inapt pentru serviciul politienesc de catre comisiile de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca;
d) politist decedat - politistul care si-a pierdut viata, in urma unui accident, in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor legale;
e) bun - constructii cu destinatia de locuit pentru politist si familia sa, precum si anexele acestora, vehicule aflate in proprietatea sau folosinta politistului.
Art. 3. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative acorda despagubiri politistilor pentru urmatoarele categorii de riscuri:
a) ranirea politistului;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
Art. 4. - (1) Despagubirile acordate in situatia producerii riscului prevazut la art. 3 lit. a) acopera toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul in tara sau in strainatate, in cazul in care acesta nu poate fi efectuat in tara;
b) tratamentul de recuperare in unitati medicale din tara sau strainatate;
c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tara sau strainatate;
d) transportul dus-intors pana la/de la unitatea medicala care va asigura efectuarea tratamentului, atat pentru politist, cat si pentru insotitor, cand situatia impune.
(2) In situatia producerii unuia dintre riscurile prevazute la art. 3 lit. b) - d), politistului i se acorda despagubiri in suma de:
a) pentru invaliditate de gradul I - 10.000 euro, echivalent in lei la data platii;
b) pentru invaliditate de gradul al II-lea - 8.000 euro, echivalent in lei la data platii;
c) pentru invaliditate de gradul al III-lea - 6.000 euro, echivalent in lei la data platii.
(3) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 3 lit. e) consta intr-o suma de 20.000 euro, echivalent in lei la data platii, si se plateste familiei politistului decedat.
(4) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 3 lit. f) nu poate depasi suma necesara pentru aducerea bunului in starea initiala sau inlocuirii acestuia in caz de distrugere.
Art. 5. - (1) Despagubirile acordate in baza prezentei hotarari constituie forme de sprijin cu destinatie speciala.
(2) Despagubirile prevazute la art. 4 alin. (1) - (4) se acorda pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
(3) Despagubirile prevazute la art. 4 alin. (4) nu se acorda in cazul in care prejudiciul prevazut la art. 3 lit. f) este acoperit partial sau in totalitate ca urmare a existentei unei asigurari in sistemul privat.
Art. 6. - Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri in temeiul prezentei hotarari, Ministerul Internelor si Reformei Administrative va initia demersuri pentru recuperarea sumelor platite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.
Art. 7. - Modalitatile concrete de acordare a despagubirilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei hotarari, aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 8. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei si finantelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Bucuresti, 10 septembrie 2008.
Nr. 1.083.