Raportează comentariu

Întreruperea lucrărilor a celor de la amenajări funciare din cauza lipsei investiților va amplifica eroziunea bazinului hidrografic a Prutului și a văi și vadului Prutului, bazat pe instabilitatea solului datorat loess-ului, a apei freatice ridicate, neamenajări hidrotehnice a Râului Prut și a deselor inundații cât și a micilor mișcări tectonice a faliilor de suprafață. Știu că URSS nu vroia să se implice în amenajarea malului lor și de aici întârzierile din perioada lui Ceaușescu.