Raportează comentariu

Trebuie imediat castrat si apoi la munca silnica la mina de uraniu si la canal.