Raportează comentariu

Raportul trebuie semnat și de către beneficiar sau tutore pentru a se putea dovedi că asistenta și-a făcut treaba. Raportul trebuie sa prezinte: stadiul bolnavului, planul de integrare/ însănătoșire dat de medic, urmarirea pas cu pas a acestui plan. Fiecare bolnav trebuie să aibă dosarul său. Nu există aceste dosare înseamnă că asistenta e absenta și ar putea fi avertizată/ sancționată/ concediată.