Ajutorul public judiciar este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 şi se acordă persoanei fizice care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces, fără să fie pusă în pericol propria sa întreţinere sau a familiei sale. Actul normativ sus – menţionat precizează că aparţin familiei solicitantului următoarele persoane: soţul (soţia), copiii, nepoţii, strănepoţii şi alţi descendenţi în linie dreaptă, dacă nu au împlinit 18 ani şi se află î ...
Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente să soluţioneze cauza în care se solicită ajutorul respectiv şi este scutită de taxă judiciară de  timbru. Dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 prevăd că această cerere se formulează în scris şi trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul ...