Codul civil prevede că părinţii au dreptul să stabilească numele şi prenumele copilului, în condiţiile legii. Astfel, în ce priveşte numele copilului născut din căsătorie, Codul civil reglementează următoarele situaţii: - dacă părinţii au nume de familie comun, copilul dobândeşte acest nume; - când părinţii nu au nume comun, aceştia pot stabili pentru copil numele de familie al unuia dintre ei sau numele lor reunite. Numele astfel stabilit prin acordul părinţilor se de ...
Codul civil prevede că soţul supravieţuitor are dreptul la moştenirea averii lăsate de soţul decedat dacă la data deschiderii succesiunii nu era divorţat de acesta (nu există o hotărâre de divorţ definitivă). Nu are relevanţă durata căsătoriei, starea materială a soţului supravieţuitor, dacă soţii au avut copii sau nu, ori dacă erau despărţiţi sau nu în fapt. Deşi nu face parte din nicio clasă de moştenitori legali, soţul supravieţuitor are dreptul la moştenire ...

SFATUL NOTARULUI/ Regimul comunităţii convenţionale

Marți, 23 Septembrie 2014 10:00 | Publicat în JURIDIC
Codul civil reglementează în articolele 366-368 regimul comunităţii convenţionale, acesta putând fi ales numai dacă soţii încheie o convenţie matrimonială, fie înainte de căsătorie, fie în timpul acesteia, după cel puţin un an de la încheiere. Convenţia matrimonială se încheie, sub sancţiunea nulităţii absolute, prin act autentic notarial, cu consimţământul personal al soţilor sau exprimat prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut predetermi ...