Condiţii de ieşire din România pentru cetăţenii români minori

Miercuri, 18 Aprilie 2018 08:00 | Publicat în JURIDIC
Pentru a putea călători în străinătate, cetăţenii români minori au nevoie de un document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate) aflat în perioada de valabilitate. Cetăţenii români minori pot călători în străinătate numai însoţiţi de un adult, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali. Pe lângă documentul de călătorie, dacă minorii călătoresc în străinătate fără a fi însoţiţi de ambii părinţi au nevoie de o declaraţie sem ...
Asociaţia de proprietari este o formă de asociere a proprietarilor dintr-un condominiu şi se ocupă cu administrarea şi gestionarea proprietăţii comune. Aceasta poate să angajeze persoane care să se ocupe de activitatea de administrare, de contabilitate, precum şi de alte responsabilităţi specifice. Obligaţiile administratorului sunt cele expres prevăzute de lege, putând fi completate şi cu alte obligaţii, stabilite prin fişa postului, întocmită ca anexă la contractul în ba ...

Nulitatea absolută a căsătoriei şi efectele juridice

Marți, 05 Septembrie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Căsătoria poate fi anulată în cazul în care a fost încheiată cu încălcarea dispoziţiilor legale exprese în acest sens, precum cele referitoare consimţământ, bigamie, încheierea căsătoriei între rude, alienaţia sau debilitatea mintală, neprezentarea în vederea oficierii căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă, lipsa vârstei matrimoniale etc. Căsătoria este valabilă doar dacă este încheiată între un bărbat şi o femeie şi aceştia şi-au exprimat consim ...

Procedura de declarare judecătorească a morţii

Marți, 22 August 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Nu de puţine ori se întâmplă ca o persoană să dispară fără ca cei apropiaţi acesteia să cunoască dacă mai este în viaţă. În cazul în care există indicii că respectiva persoană  nu se mai află în viaţă şi au trecut cel puţin doi ani de la data primirii ultimelor informaţii sau indicii din care reiese că aceasta încă mai trăia, orice persoană interesată poate cere ca aceasta să fie declarată moartă, prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti. În situa ...

Obligaţii solidare între debitori

Marți, 15 August 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Obligaţia solidară între debitori este acea formă a obligaţiei care îi dă dreptul creditorului de a-l urmări pe oricare dintre debitori pentru a putea să obţină realizarea drepturilor sale. Obligaţia solidară se poate naşte fie prin acte juridice, fie printr-o dispoziţie specială a legii. Obligaţia solidară între debitori poate exista indiferent dacă aceştia sunt obligaţi în aceeaşi modalitate sau în modalităţi diferite. Efectele solidarităţii între creditor şi de ...

Falimentul personal pentru cetăţenii cu datorii

Marți, 08 August 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Legea falimentului personal vine în sprijinul persoanelor fizice de bună-credinţă care au ajuns într-un grav impas financiar şi le ajută să îl depăşească prin acoperirea datoriilor şi descărcarea de obligaţii. Orice persoană fizică care are datorii mai vechi de 90 de zile şi nu mai are posibilităţi să le achite şi nici nu prevede o redresare financiară în următoarele 12 luni poate uza de una dintre cele trei proceduri de insolvenţă prevăzute de această lege. Procedu ...

Superficia, în noul Cod civil

Marți, 18 Iulie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Reglementată în mod expres în prevederile noului Cod civil, superficia este dreptul unei persoane, denumită superficiar, de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altei persoane, asupra căruia dobândeşte un drept de folosinţă. Dreptul de superficie se poate constitui doar asupra bunurilor imobile şi este un drept temporar, având o durată maximă de 99 de ani, dar cu posibilitate de reînnoire la expirarea termenului. Dreptul de superficie poate fi dobândit atât prin act ...

Obligația de întreținere între foştii soţi

Marți, 20 Iunie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
În timpul căsătoriei, soţii îşi datorează întreţinere unul altuia, înaintea oricăror alte persoane. De regulă, ca urmare a desfacerii căsătoriei, obligaţia de întreţinere, pe care şi-o datorează soţii unul altuia, încetează. În anumite situaţii speciale, soţul divorţat are dreptul la întreţinere din partea fostului soţ. Astfel, dacă unul dintre soţi se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căs ...