Impreviziunea intervine în executarea contractului de credit prin apariţia unui eveniment excepţional, pe care părţile nu îl puteau anticipa la momentul acordării împrumutului şi care îl pune pe debitor în imposibilitatea de a-şi mai executa obligaţiile faţă de bancă. De acest aspect a ţinut cont şi Curtea Constituţională a României, care a soluţionat recent excepţiile de neconstituţionalitate invocate de creditori în privinţa legii dării în plată (Legea 77/2016). C ...
Din ce în ce mai mulţi consumatori s-au confruntat cu imposibilitatea de plată a ratelor din cauza creşterii spectaculoase a francului elveţian. Astfel, singura posibilitate pe care o au clienţii pentru a încerca să stabilizeze cursul valutar de plată a ratelor este aceea de a vedea dacă în textul contractului de credit au fost inserate clauze abuzive în privinţa suportării riscului valutar şi, dacă există, să se adreseze instanţei de judecată cu acţiune în constatare. Est ...
Reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în privinţa contractelor de credit imobiliar, precum şi OUG 50/2010 referitoare la creditele pentru consumatori au fost recent modificate printr-o ordonanţă de urgenţă, în vederea transpunerii la nivel naţional a dispoziţiilor Directivei Europene 2014/17/UE. Ordonanţa se aplică tuturor contractelor de credit care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori sunt garantate cu bunuri imobile şi cupr ...
Conform art. 915 din Codul de Procedură Civilă, competenţa, în materie de divorţ, aparţine, de regulă, judecătoriei în circumscripţia căreia soţii au avut ultimul domiciliu comun. Însă, dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu mai locuiesc în România, părţile pot conveni să introducă acţiunea la orice judecătorie din ţară. În lipsa unui astfel de acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. Totodată, în materie de divorţ cu ...

Cum se poate aplica DAREA ÎN PLATĂ. CONSULTAȚII JURIDICE

Marți, 24 Mai 2016 00:00 | Publicat în JURIDIC
Din 13 mai 2016, toţi datornicii care se află în imposibilitate financiară de a rambursa creditul ipotecar au la îndemână dispozițiile ”dării în plată”. Parcurgerea etapelor impuse prin Legea 77/2016 poate face ca, în maximum 34 de zile de la data notificării băncii, foştii debitori să devină liberi de orice datorie către bancă. Condiţii care trebuie îndeplinite Creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), aşa cum sunt definit ...