Coproprietatea - drepturi şi obligaţii ale titularilor

Marți, 16 Mai 2017 11:00 | Publicat în JURIDIC
În temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobândire legal, dreptul de proprietate privată poate avea doi sau mai mulţi titulari. Proprietatea poate fi pe cote părţi şi se numeşte coproprietate, putând fi obişnuită, forţată sau în devălmăşie. Coproprietatea obişnuită În coproprietatea obişnuită fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-părţi din dreptul de proprietate, putând să dispună liber de ea, în absenţa unei stipulaţii contrare. Coprop ...
La sediul Universităţii „Danubius”, se va desfăşura, sâmbătă, 17 octombrie, începând cu ora 9,00, conferinţa cu tema „Înţelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale României”. Evenimentul este organizat de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Baroul Galaţi, Uniunea Naţională a Barourilor din România, în colaborare cu instituţia de învăţământ superior gazdă. Secţiunile conferinţei vor fi: Dezbateri - drept civil şi ...