Impreviziunea intervine în executarea contractului de credit prin apariţia unui eveniment excepţional, pe care părţile nu îl puteau anticipa la momentul acordării împrumutului şi care îl pune pe debitor în imposibilitatea de a-şi mai executa obligaţiile faţă de bancă. De acest aspect a ţinut cont şi Curtea Constituţională a României, care a soluţionat recent excepţiile de neconstituţionalitate invocate de creditori în privinţa legii dării în plată (Legea 77/2016). C ...
În materia contractelor de consum, legiuitorul a urmărit, în anumite ipoteze, atenuarea principiului pacta sunt servanda (principiul forţei obligatorii a contractului). În acest fel a dat instanţei de judecată posibilitatea de a obliga la modificarea clauzelor unui contract sau de a-l anula, în măsura în care reţine că acesta cuprinde clauze abuzive. O asemenea intervenţie nu contravine principiului menţionat, consacrat de art. 969 alin. 1 din Codul Civil, întrucât libertatea con ...
Din ce în ce mai mulţi consumatori s-au confruntat cu imposibilitatea de plată a ratelor din cauza creşterii spectaculoase a francului elveţian. Astfel, singura posibilitate pe care o au clienţii pentru a încerca să stabilizeze cursul valutar de plată a ratelor este aceea de a vedea dacă în textul contractului de credit au fost inserate clauze abuzive în privinţa suportării riscului valutar şi, dacă există, să se adreseze instanţei de judecată cu acţiune în constatare. Est ...