Grăniţuirea şi acţiunea în grăniţuire

Marți, 11 Iulie 2017 13:00 | Publicat în JURIDIC
Prin grăniţuire se urmăreşte delimitarea a două proprietăţi vecine care aparţin unor proprietari diferiţi. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile legale, orice proprietar îşi poate îngrădi proprietatea pe cheltuiala sa. De regulă, astfel de operaţiuni se realizează pe cale amiabilă, fiind necesar simplul acord al părţilor. În cazul unui conflict, dacă părţile nu reuşesc să se înţeleagă amiabil, acestea sunt nevoite să apeleze la acţiunea în grăniţuire. Prin ac ...

BREVIAR JURIDIC | Acţiunea în grăniţuire

Vineri, 10 Martie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Grăniţuirea este operaţiunea de delimitare prin semne exterioare a două proprietăţi (terenuri) învecinate, ce aparţin unor titulari diferiţi. Codul civil prevede că proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând în mod egal cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei operaţiuni. Grăniţuirea poate fi făcută prin acordul părţilor sau pe cale judecătorească. As ...

Breviar juridic: Acţiunea în grăniţuire

Marți, 07 Martie 2017 10:00 | Publicat în JURIDIC
Grăniţuirea este operaţiunea de delimitare prin semne exterioare a două proprietăţi (terenuri) învecinate, ce aparţin unor titulari diferiţi. Codul civil prevede că proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând în mod egal cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei operaţiuni.Grăniţuirea poate fi făcută prin acordul părţilor sau pe cale judecătorească. Astf ...