Superficia, în noul Cod civil

Marți, 18 Iulie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Reglementată în mod expres în prevederile noului Cod civil, superficia este dreptul unei persoane, denumită superficiar, de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altei persoane, asupra căruia dobândeşte un drept de folosinţă. Dreptul de superficie se poate constitui doar asupra bunurilor imobile şi este un drept temporar, având o durată maximă de 99 de ani, dar cu posibilitate de reînnoire la expirarea termenului. Dreptul de superficie poate fi dobândit atât prin act ...

Obligația de întreținere între foştii soţi

Marți, 20 Iunie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
În timpul căsătoriei, soţii îşi datorează întreţinere unul altuia, înaintea oricăror alte persoane. De regulă, ca urmare a desfacerii căsătoriei, obligaţia de întreţinere, pe care şi-o datorează soţii unul altuia, încetează. În anumite situaţii speciale, soţul divorţat are dreptul la întreţinere din partea fostului soţ. Astfel, dacă unul dintre soţi se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căs ...

Procedura partajului judiciar

Marți, 23 Mai 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Procedura partajului judiciar este o procedură specială care se referă la împărţeala bunurilor comune. Proprietatea comună, în sens restrâns, se referă la coproprietate şi proprietatea comună în devălmăşie. Prin partaj se pune capăt stării de proprietate comună, în sensul că bunul sau bunurile stăpânite în comun se împart, în materialitatea lor, între titulari. Partajul poate fi făcut convenţional, prin acordul de voinţă a tuturor coproprietarilor sau judiciar. I ...

Contractul de comodat (împrumut de folosinţă)

Sâmbătă, 08 Aprilie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Contractul de comodat este contractul prin care proprietarul unui bun, denumit comodant, îl dă în folosinţă gratuită unei persoane denumite comodatar, cu obligaţia de a-l înapoia la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat documentul. Comodatarul are obligaţia să aibă grijă de bunul respectiv, ca de un bun al său, urmând să îl folosească în conformitate cu natura sa sau doar în modul în care s-a obligat prin contract. Comodatarul nu poate permite ca acel bun să fie f ...

Contractul de ÎNCHIRIERE pentru locuinţe - reguli particulare

Marți, 11 Aprilie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
În cadrul contractului de închiriere, proprietarul (locator) se obligă să-i asigure chiriaşului (locatar), folosinţa temporară, a unei suprafeţe locative în schimbul unei sume de bani, denumită chirie. Contractul de locaţiune se poate încheia atât sub semnătură privată, cât şi sub formă autentică, la orice birou notarial din România, indiferent de domiciliul părţilor sau locul unde se afla imobilul. În cel de-al doilea caz, cât şi după înregistrarea la organele fisca ...

Ce înseamnă şi ce presupune contractul de rentă viageră

Marți, 28 Martie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Renta viagera este un contract prin care o persoană, numită debirentier, se obligă să efectueze pentru o altă persoană, numită credirentier, o serie de prestaţii periodice în bani sau bunuri. Renta viageră poate fi constituită, în funcţie de înţelegerea părţilor, pe durata vieţii uneia dintre ele sau pe durata vieţii unei terţe persoane. Renta viagera poate fi  constituită cu titlu oneros atunci când se urmăreşte obţinerea în schimb a unui capital de orice natură sau ...
Contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere şi drept de habitaţie viageră este varianta la care apelează tot mai des persoanele cu venituri mici şi fără rude care să le ajute. Vânzătorul înstrăinează o locuinţă, iar cumpărătorul se obligă să-i asigure întreţinere constând în hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri medicale pe timpul cât vânzătorul va trăi, iar după moartea acestuia să îl înmormânteze. De asemenea vânzătorului i se conferă dreptul ...

Donaţia şi obligaţiile donatarului

Luni, 06 Martie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Donaţia este un act juridic care, sub sancţiunea nulităţii, se încheie doar în formă autentică, donatorul transferând în mod gratuit şi irevocabil către donatar un drept real sau de creanţă. Aceasta se încheie şi  îşi produce efectele, de regulă, în timpul vieţii donatorului. Prin această liberalitate, donatorul îşi micşorează patrimoniul fără a urmări să primească ceva în schimb. După forma voinţei donatorului, donaţiile pot fi: directe, când sunt încheiat ...

Scurte consideraţii despre TESTAMENT

Luni, 27 Februarie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă. Motivaţia care stă la baza întocmirii unui testament este o chestiune personală şi nu este relevată în cele mai multe cazuri. Testamentul este valabil şi poate produce efecte doar dacă testatorul a avut discernământ şi consimţământul său nu a fost viciat, indiferent dacă manoperele dolosi ...

Situaţia soţului supravieţuitor în cazul MOȘTENIRII

Marți, 21 Februarie 2017 08:00 | Publicat în JURIDIC
În virtutea relaţiilor pe care le-a avut cu defunctul, soţul supravieţuitor se află într-o situaţie specială. Deşi nu face parte din nicio clasă de moştenitori legali, acesta vine în concurs cu oricare clasă chemată la moştenire, nu poate fi înlăturat de la moştenire şi nu poate înlătura rudele defunctului. Noul cod civil îi recunoaşte soţului supravieţuitor următoarele trei categorii de drepturi: dreptul de moştenire chiar şi în concurs cu clasele de moştenitori l ...
Pagina 1 din 2