Cererea de chemare în judecată pentru partaj succesoral

Marți, 11 Februarie 2020 09:15 | Publicat în JURIDIC
Partajul succesoral se poate solicita în instanţă odată cu acţiunea civilă pentru constatarea deschiderii succesiunii, stabilirea moştenitorilor şi a cotelor acestora sau, ulterior, pe cale separată printr-o acţiune distinctă. De asemenea, partajul succesoral se poate cere în instanţă şi după dezbaterea succesiunii la notariat, când părţile nu s-au înţeles cu privire la ieşirea din indiviziune pe cale amiabilă.Cererea de partaj succesoral judiciar trebuie să cuprindă ur ...
Cererea de partaj succesoral judiciar trebuie să cuprindă următoarele menţiuni: - datele de identificare a părţilor (numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa acestora, codul numeric personal etc.); - numele şi prenumele defunctului, locul şi data deschiderii succesiunii; - numele şi prenumele persoanelor îndreptăţite la moştenire cu precizarea, eventual, a cotelor părţi cuvenite fiecăreia; - averea succesorală (bunurile mobile şi imobile care urmează să fie împărţ ...
Partajul succesoral se poate solicita în instanţă odată cu acţiunea civilă pentru constatarea deschiderii succesiunii, stabilirea moştenitorilor şi a cotelor acestora sau, ulterior, pe cale separată printr-o acţiune distinctă. De asemenea, partajul succesoral se poate cere în instanţă şi după dezbaterea succesiunii la notariat, când părţile nu s-au înţeles cu privire la ieşirea din indiviziune pe cale amiabilă. Cererea de partaj succesoral trebuie să cuprindă următoar ...

BREVIAR JURIDIC/ Cererea de partaj judiciar succesoral

Marți, 26 Ianuarie 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Prin cererea de partaj judiciar succesoral, reclamantul solicită instanţei de judecată ieşirea din indiviziune cu privire la  bunurile din masa succesorală a defunctului, odată cu acţiunea civilă pentru constatarea deschiderii succesiunii, stabilirea moştenitorilor şi a cotelor acestora sau, ulterior, pe cale separată. De asemenea, odată cu partajul judiciar succesoral, se pot  formula şi alte cereri, cum ar fi: reducţiunea liberalităţilor excesive, anularea certificatului de ...
În cazul în care, din diferite motive, succesiunea unui defunct nu se poate dezbate pe cale notarială şi se apelează la instanţa de judecată, înainte de sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale şi partajarea averii succesorale, reclamantul trebuie să îndeplinească o procedură prealabilă obligatorie, indiferent dacă există sau nu certificat de moştenitor. Această procedură constă în verificarea de către notarul public a evidenţelor înscrise în Registrul ...