SFATUL NOTARULUI/ Testamentul autentic

Marți, 30 Septembrie 2014 08:00 | Publicat în JURIDIC
Potrivit prevederilor art. 1043, Cod civil, „Testamentul este autentic dacă a fost autentificat de un notar public sau de o altă persoană învestită cu autoritate publică de către stat, potrivit legii”. Cu ocazia autentificării, testatorul poate fi asistat de unul sau de doi martori. Cuprinsul testamentului este format de legate, care sunt dispoziţii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile individuale. Acesta mai poate conţine exheredări (înlăturarea de la succesiu ...

SFATUL NOTARULUI/ Regimul comunităţii convenţionale

Marți, 23 Septembrie 2014 10:00 | Publicat în JURIDIC
Codul civil reglementează în articolele 366-368 regimul comunităţii convenţionale, acesta putând fi ales numai dacă soţii încheie o convenţie matrimonială, fie înainte de căsătorie, fie în timpul acesteia, după cel puţin un an de la încheiere. Convenţia matrimonială se încheie, sub sancţiunea nulităţii absolute, prin act autentic notarial, cu consimţământul personal al soţilor sau exprimat prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut predetermi ...

SFATUL NOTARULUI/ Regimul separaţiei de bunuri (II)

Marți, 16 Septembrie 2014 09:00 | Publicat în JURIDIC
În cadrul acestui regim matrimonial se vorbeşte de o separaţie de bunuri, atât în privinţa activului, cât şi în privinţa pasivului. Astfel, din punct de vedere activ, orice bun dobândit de un soţ, indiferent de titlu sau de resurse, devine bun propriu, ca şi cum nu ar fi fost căsătorit. Din punct de vedere pasiv, regula este ca fiecare soţ să răspundă pentru obligaţiile sale cu întregul său patrimoniu. Aceasta înseamnă că urmărirea datoriilor fiecărui soţ se va putea ...

SFATUL NOTARULUI/ Regimul separaţiei de bunuri

Marți, 09 Septembrie 2014 05:00 | Publicat în JURIDIC
Regimul separaţiei de bunuri este, comparativ cu alte regimuri matrimoniale, cel care oferă soţilor cea mai mare independenţă patrimonială. Se poate afirma chiar că este cel mai simplu de folosit, întrucât fiecare soţ păstrează proprietatea, folosinţa şi administraţia tuturor bunurilor sale, având doar obligaţia de a contribui la sarcinile căsătoriei. Avantajele regimului separaţiei de bunuri constau în protecţia soţilor în cazul unui pasiv important, evitând ca unul di ...

SFATUL NOTARULUI/ Regimul comunităţii legale de bunuri (II)

Marți, 02 Septembrie 2014 10:00 | Publicat în JURIDIC
Din punct de vedere al structurii, regimul comunităţii legale a fost şi rămâne un regim de comunitate parţială, deoarece atât bunurile, cât şi datoriile soţilor sunt de două feluri: comune şi proprii. Astfel, se creează posibilitatea naşterii a trei mase de bunuri distincte în patrimoniul familiei: masa bunurilor proprii ale soţului, masa bunurilor proprii ale soţiei şi masa bunurilor comune. Partajul bunurilor comune La baza acestui regim, în reglementarea cuprinsă în Co ...