Cum se stabileşte gradul de rudenie

Marți, 09 Februarie 2021 11:15 | Publicat în JURIDIC
Gradul de rudenie exprimă apropierea, mai mare sau mai mică, a legăturii de sânge dintre rude. Stabilirea gradului de rudenie se face, în mod diferit, după cum este vorba de rudenie în linie dreaptă (directă) sau de rudenie în linie colaterală.La rudenia în linie dreaptă, gradul de rudenie se determină după numărul naşterilor (fiecare naştere constituie un grad). Astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea.& ...
În situaţia în care tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească. Acţiunea în stabilirea paternităţii aparţine copilului şi se porneşte, în numele lui, de către mamă sau de către reprezentantul lui legal împotriva pretinsului tată. Instanţa competenţă să soluţioneze acţiunea este judecătoria în raza căreia domiciliază pârâtul (pretinsul tată), iar dacă domiciliul acestuia nu este ...