Cererea de apel în procesul civil se timbrează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Astfel, apelul (principal, incident sau provocat) se taxează cu jumătate din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, iar cererea şi acţiunea evaluabilă în bani se taxează cu jumătate  din taxa datorată la suma contestată. În ambele situaţii, cuantumul ta ...

Cererile şi acţiunile SCUTITE de la plata taxei de timbru

Marți, 05 Septembrie 2017 12:00 | Publicat în JURIDIC
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru prevede că o serie de cereri şi acţiuni introduse la instanţele judecătoreşti sunt scutite de la plata taxei de timbru. Dintre acestea, menţionăm acţiunile şi cererile referitoare la: - stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi privind asigurările sociale; - stabilirea şi plata şomajului şi a alocaţiei de stat pentru copii; - stabilirea şi acordarea despăgubirilor ce decurg din co ...

BREVIAR JURIDIC | Taxele judiciare de timbru (II)

Marți, 15 August 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cuantumul taxei judiciare de timbru pentru divorţ este diferită, în funcţie de motivul desfacerii căsătoriei. Astfel, în cazul în care cererea de divorţ este introdusă prin acordul soţilor, la cererea unuia dintre ei, acceptată de celălalt soţ sau la cererea ambilor soţi, taxa judiciară de timbru este de 200 de lei. Când se solicită desfacerea căsătoriei pe motiv că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau când ce ...
Conform informaţiilor furnizate de Tribunalul Galaţi - Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice Contabile Galaţi, taxa judiciară de timbru trebuie plătită la Direcţia de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Galaţi sau la CEC. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale ...
După ce cazierele judiciare au fost scutite de plata taxei de timbru, a venit rândul documentelor necesare străinilor pe teritoriul României să fie vizate de o eliminare a birurilor. Este vorba de taxa extrajudiciară de timbru, în valoare de cinci lei, percepută pentru eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie. În lipsa cestui timbru fiscal, pe care străinii nu vor mai trebui să îl achite, aceştia ...
Cuantumul taxei judiciare de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti se stabileşte de către instanţa de judecată, în conformitate cu Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 80, din 26 iunie 2013, privind taxele judiciare de timbru. Această taxă se plăteşte anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege. În cazul când cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, instanţa îi pune în vedere reclamantului obligaţi ...