Raportează comentariu

"HOTĂRÂRE nr.525 din 27 iunie 1996
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism:

Textul actului republicat în M.Of. nr. 856/27 noiembrie 2002:
ARTICOLUL 33
Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de către primari, conform legii.
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

ANEXA Nr. 5 la regulament:
PARCAJE
5.11. - Construcţii de locuinţe
5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
- câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;
- câte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun;
- câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun.
5.11.2. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în procent de 60-100%."

Suplimentar tot Anexa 5 reglementeaza si numarul spatiilor de parcare aferent constructiilor administrative, a celor comerciale, de cult, constructiilor culturale, de invatamant si sanatate, constructiilor sportive si altele care nu trebuie sa fie neaparat acoperite (garaje).

Si cum Galatiul are indicele de motorizare maxim rezulta ca Primaria TREBUIE sa asigure prin Planul de Urbanism un loc de parcare la 2 apartamente in locuinte colective iar un procent de 60-100% trebuie sa fie GARAJE.
Asta spune LEGEA si primarii de pana acum au RESPECTAT-O.

"ANEXA Nr. 6 la regulament:
SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE

6.8 - Construcţii de locuinţe
Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de
tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor."

Prin urmare la o scara de bloc cu 20 apartamente si un numar de 3 persoane in medie de familie rezulta un numar de 60 persoane pe scara si o suprafata aferenta de spatii verzi de minim 120m2. Este exact spatiul verde din jurul scarilor de bloc care in general este lasat neingrijit insa noi vrem exces de spatii verzi.

IN ACTUL NORMATIV NU EXISTA CERINTA EXPRESA (suprafata, dotare, etc) PENTRU LOCURI DE JOACA PENTRU COPII. Exista doar o posibilitate de a se prevedea CONSTRUCTII DE AGREMENT ( cluburi, locuri de joaca pentru copii, parcuri).