Raportează comentariu

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI , Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019

Secţiunea a 2-a Organizarea consiliului local
Articolul 123 Președintele de ședința

(4) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
b) supune votului CONSILIERILOR LOCALI proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru,
e) supune votului CONSILIERILOR LOCALI orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local

Articolul 139 Adoptarea hotărârilor consiliului local
(4) Votul CONSILIERILOR LOCALI este I N D I V I D U A L și poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:
a) prin ridicarea mâinii;
b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;
c) electronic.


Capitolul V Răspunderea aleșilor locali

"Vax albina, crema puca", vorba raposatului Dem Radulescu

Articolul 233 Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali și consilierilor județeni
......
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de ședință;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

Concluzia? Pot sa votez si eu in locul soacrei !