Raportează comentariu

Nici acest nou termen nu va fi respectat. In cel mai fericit caz treaba se va termina la sfarsitul anului. POATE........ !!!!!!!!