Consiliul Judeţului Galaţi va încheia un protocol de colaborare cu Administraţia Naţională „Apele Române”, în vederea elaborării hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii. Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a aleşilor judeţeni, de la finele acestei luni, se va afla un proiect de hotărâre cu privire la acest subiect, ce va fi supus votului în plenul Consiliul Judeţului.Conform acordului care urmează a fi încheiat între cele două instituţii, unul dintre obiective ...
Hărţile de hazard şi de risc pentru judeţul Galaţi vor fi finalizate şi aprobate în primăvara anului viitor. Lucia Varga, ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, a transmis, ca răspuns la interpelarea deputatului Eugen Chebac, că, în prezent, hărţile de hazard şi de risc se află la Administraţia Naţională Apele Române, în vederea avizării de către Comisia Tehnico-Economică, „urmând ca, după această avizare, să fie înaintate spre avizare Comisiei Teh ...