Cine poate beneficia de concediu medical?

Cine poate beneficia de concediu medical?
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Persoanele asigurate au dreptul la concedii medicale plătite, dacă desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de muncă,  dacă beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.

Totodată pot beneficia de concedii medicale cei care sunt asociaţi, acţionari, administratori sau managerii care au încheiat contract de administrare ori de management, membri ai asociaţiei familiale, persoanele autorizate să desfăşoare activităţi independente.

Cum pot primi concediu

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare pentru care se acordă concediul medical.

Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora.

Actele necesare

Concediul medical se acordă şi se plăteşte pe baza certificatelor de concediu medical emise de către medicii curanţi sau de medicii de familie sau, în caz de internare în spital, de către medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul.

Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

Durata de acordare a concediului medical

Durata de acordare a concediului medical şi a indemnizaţiei este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotită din prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, dar numai cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

În cazul unor boli speciale, durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei este mai mare. Pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare poate fi de  un an. Pentru tuberculoza meningeală, peritoneală şi urogenitală, pentru SIDA şi neoplazii  poate fi de un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale, în funcţie de stadiul bolii.  Bolnavii de tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară au dreptul la un an şi 6 luni.

Cuantumul indemnizaţiei

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei se determină prin aplicarea procentului de 75 la sută asupra bazei de calcul. Baza de calcul a indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum şi de o boală infectocontagioasa din grupa A şi de urgenţe medico-chirurgicale este de 100 la sută din baza de calcul.

Citit 2909 ori Ultima modificare Luni, 30 Noiembrie -0001 02:00

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.