Raportează comentariu

Savuros titlu, e vorba de o mică neînţelegere. Poliţia română nici nu-l caută pe borât, pardon, pârât, până nu depune Samuilă plângere la Haga.