BREVIAR JURIDIC | Cererea de chemare în judecată

Marți, 27 Decembrie 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru judecarea unei pretenţii civile Elementele pe care această cerere trebuie să le cuprindă sunt precizate expres şi limitativ de Codul de procedură civilă, şi anume: - datele de identificare ale părţilor din proces: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul uni ...

BREVIAR JURIDIC | Cererea de chemare în judecată

Marți, 27 Decembrie 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru judecarea unei pretenţii civile Elementele pe care această cerere trebuie să le cuprindă sunt precizate expres şi limitativ de Codul de procedură civilă, şi anume: - datele de identificare ale părţilor din proces: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul uni ...

BREVIAR JURIDIC | Cererea de chemare în judecată

Marți, 27 Decembrie 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru judecarea unei pretenţii civile Elementele pe care această cerere trebuie să le cuprindă sunt precizate expres şi limitativ de Codul de procedură civilă, şi anume: - datele de identificare ale părţilor din proces: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul uni ...