BREVIAR JURIDIC | Cererea de chemare în judecată

Marți, 27 Decembrie 2016 06:00 | Publicat în JURIDIC
Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru judecarea unei pretenţii civile Elementele pe care această cerere trebuie să le cuprindă sunt precizate expres şi limitativ de Codul de procedură civilă, şi anume: - datele de identificare ale părţilor din proces: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul uni ...
* Conform legislaţiei în vigoare, serviciile de stare civilă nu îşi pot îndrepta singure greşelile strecurate la întocmirea actelor   Certificatele de naştere, de căsătorie sau de deces pot conţine erori care ne pot aduce neplăceri când ne este lumea mai dragă. Nu putem întocmi un alt act, nu ne putem înscrie la o şcoală, nu ne putem căsători sau deschide o moştenire. Erorile din cele trei categorii de acte de stare civilă pot fi îndreptate, în urma unui demers rel ...

Breviar juridic: Cererea de chemare în judecată

Marți, 08 Iulie 2014 05:00 | Publicat în JURIDIC
Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană investeşte instanţa cu soluţionarea unei pretenţii civile. Codul de procedură civilă prevede că această cerere trebuie să cuprindă următoarele elemente:- numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, iar pentru persoane juridice denumirea şi sediul lor, codul numeric personal sau codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţ ...