Extrasele de carte funciară se eliberează și online

Luni, 09 Mai 2022 08:30 | Publicat în ECONOMIE
Peste 460.000 de documente au fost eliberate online de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin intermediul platformei epay.ancpi.ro, în primele trei luni ale anului 2022. Important de menționat este faptul că documentele furnizate online de ANCPI, fără semnătură olografă, sunt recunoscute de instituțiile administrației locale și centrale, bănci, avocați, notari etc. Prețul unui extras de carte funciară pentru informare eliberat online, prin int ...
Comuna Valea Mărului este singura comună din judeţul nostru şi una dintre cele 19 localităţi din ţară incluse în proiectul C.E.S.A.R. Care este scopul? „Proiectul constă în realizarea cărţilor funciare tuturor sătenilor din cele 19 aşezări româneşti, inclusiv a celor din Valea Mărului. Din 20 aprilie, în comuna noastră se fac măsurători topometrice. Se măsoară fiecare parcelă, fie a Administraţiei publice locale, fie a sătenilor, urmând ca până la sfârşitul anu ...