Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Fii primul care postează comentarii!

· Organizatorul concursului

Organizatorul concursului este VIAŢA LIBERĂ SRL, cu sediul în  str. Domnească nr. 68, etaj 1, Galaţi, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/1005/14.08.2013, Cod unic de înregistrare 32138827, număr de înregistrare la registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 27890, reprezentată legal prin Administrator Cristina Cocu, numită în cele ce urmează “organizatorul”.

■  Durata şi modul de participare

Concursul se desfăşoară în perioada 3 Ianuarie – 31 Ianuarie 2017.

Taloanele apar de 2 ori pe săptămână, iar fiecare talon va avea o literă corespondentă pentru a forma cuvintele “PĂREREA TA”.

La concurs pot participa atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Persoanele fizice care participă  la concurs trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani.

Participanţii la concurs trebuie să decupeze cele 9 taloane din ziar, care vor aparea în perioada 03 -31 Ianuarie 2017 şi să formeze sintagma “PĂREREA TA”. Fiecare participant trebuie să le completeze corect şi complet, să le depună pe toate într-un plic, împreună cu răspunsul la întrebarea “Ce părere aveţi despre noul format? (aspect, conţinut, structura, etc)”, în urna special concepută, la sediul redacţiei cotidianului Viaţa Liberă sau, în timp util, prin poştă, până cel mai târziu în ziua extragerii, ora 12.00.

■  Dreptul la participare

Pot participa la concurs toţi cititorii ziarului Viaţa Liberă. Angajaţii şi colaboratorii Viaţa Liberă SRL, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, nu au dreptul de a participa la concurs.

■  Validarea şi desemnarea câştigătorilor

Plicurile depuse în urna special concepută sunt numerotate şi asezate într-un suport pe masa unde urmează a avea loc extragerea.

Extragerea are loc în holul redacţiei, în data de 10 februarie 2017, la ora 13.00, în prezenţa a minimum un martor, care nu este angajat sau colaborator al Viaţa Liberă SRL, şi se realizează utilizând bile, în interiorul cărora se află biletele numerotate cu cifre de la 0 la 9. Pentru a desemna plicul câştigător, se extrag pe rând cifra unităţilor, zecilor, sutelor şi miilor, dacă este cazul, până se formează numărul.

În cazul în care rezultă de două sau de mai multe ori acelaşi număr, se reia extragerea.

Plicul extras este considerat valid dacă în interior se regăsesc cele 9 taloane publicate în luna precedentă care formează sintagma “părerea ta”, împreună cu raspunsul la întrebarea “Ce părere aveţi despre noul format? (aspect, conţinut, structura, etc)?“ şi dacă acestea sunt completate corect, complet şi lizibil de către participant.

Numele câştigătorilor vor fi publicate în ziarul Viaţa liberă, în ziua următoare extragerii.

■  Acordarea premiilor

În urma extragerii se desemnează 3 câştigători, care vor primi fiecare câte un abonament la ziarul “VIAŢA LIBERĂ“ până la sfârşitul anului, respectiv pentru 10 luni, perioada Martie-Decembrie 2017, contravaloarea premiului fiind de 250 RON.

Se vor efectua şi 3 extrageri de rezervă pentru situaţia când câştigătorii nu îşi revendică premiile.

Câştigătorii pot revendica premiul la sediul societăţii, departamentul secretariat, începând cu ziua de luni de după extragere, 13.02.2017 şi până în ziua de vineri, 17.02.2017.

Premiile nerevendicate de către câştigători în perioada mai sus menţionată vor fi reportate, adică vor fi premiaţi câştigătorii de rezervă în ordinea extragerii lor.

Organizatorul asigură livrarea cotidianului Viaţa liberă (premiul) de luni până sâmbătă, pentru perioada  01.03 - 31.12.2017, în  oraşul Galaţi la sediul redacţiei din str. Domnească nr. 68 sau la unul din punctele de lucru (chioşcurile Viaţa liberă).

Câştigătorii vor avea posibilitatea să-şi aleagă locaţia unde vor putea primi cotidianul “Viaţa liberă” pentru toată durata abonamentului.

■  Responsabilitatea

Viaţa Liberă SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care participanţii completează taloanele în numele şi folosind datele altei persoane.

Prin completarea şi depunerea taloanelor destinate concursului descris în prezentul regulament, participanţii îşi exprimă acordul pentru:

-          prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise pe taloane

-          păstrarea în evidenţele societăţii a copiilor actelor de identitate, în cazul câştigătorilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi datele şi imaginea câştigătorilor concursului, în vederea anunţării publice a numelor acestora, a oraşului de domiciliu şi a premiilor câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

■  Condiţiile de acordare a premiilor

Premiile vor fi acordate câştigătorilor cu obligaţia ca aceştia să îndeplinească următoarele condiţii

-          câştigătorii să nu fie declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prezentului regulament

-          persoanele fizice trebuie să prezinte cartea de identitate în original, împreună cu o copie ce va ramâne în evidenţele organizatorului. Pe baza datelor completate în taloane, se verifică concordanţa acestora cu cele din cartea de identitate a câştigătorului. Câştigătorii care se află în imposibilitatea de a ridica premiul îşi vor desemna în scris un reprezentant care, pe lângă cartea de identitate în original şi copie, va aduce şi cartea de identitate a beneficiarului premiului, de asemenea, în original şi copie.

-          în cazul persoanelor juridice, premiul va fi acordat reprezentantului legal, care va aduce copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, împreună cu exemplarul în original şi copie a carţii de identitate a reprezentantului legal. În cazul în care, din varii motive, reprezentantul legal nu poate ridica premiul, va împuternici printr-un act, semnat şi ştampilat, o altă persoană. Persoana împuternicită va prezenta la ridicarea premiului cartea de identitate, de asemeni, în original şi copie.

În cazul în care câştigătorul nu prezinta actul de identitate în original, dacă datele cuprinse în acesta nu coincid cu cele completate în taloanele de concurs sau dacă o altă persoană se prezintă să ridice premiul, fără a respecta condiţiile prevăzute în prezentul regulament, organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului.

■   Taxe

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, revenind exclusiv câştigătorului.

■  Reclamaţiile

Orice reclamaţie legată de desfăşurarea concursului se va face în scris, în termen de 2 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

■   Publicarea regulamentului

Prezentul regulament poate fi modificat unilateral de către organizator. Modificările vor fi aduse la cunoştinţă prin publicarea lor pe site-ul cotidianului, cât şi în varianta print a acestuia. Acest regulament poate fi solicitat în scris la sediul societăţii Viaţa Liberă SRL, din strada Domnească nr. 68, etaj 1, Galaţi sau poate fi consultat online pe site-ul www.viata-libera.ro. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Viaţa Liberă SRL

 

 

 

Citit 4317 ori Ultima modificare Luni, 06 Februarie 2017 10:12

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.