Breviar juridic: Taxele judiciare de timbru pentru acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie

Breviar juridic: Taxele judiciare de timbru pentru acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie
Evaluaţi acest articol
(12 voturi)

Taxele judiciare de timbru sunt sumele de bani ce se plătesc de persoana care formulează o cerere de chemare în judecată sau exercită o cale de atac.

Modalitatea de plată şi cuantumul acestor taxe sunt reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele  judiciare de timbru.

În ceea ce priveşte acţiunile şi cererile referitoare la raporturile de familie, actul normativ sus-menţionat prevede următoarele taxe judiciare de timbru:

- 200 de lei pentru cererea de divorţ judiciar întemeiată pe acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei acceptată de celălalt soţ;

- 100 de lei pentru cererea de divorţ judiciar din culpă în cazul în care, din motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi, astfel, continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

- 100 de lei pentru cererea de divorţ judiciar având ca motiv separarea în fapt a soţilor (cel puţin doi ani);

- 50 de lei pentru cererea privind acordarea despăgubirilor sau a prestaţiei compensatorii care se solicită odată cu desfacerea căsătoriei pe cale judiciară.

De asemenea, Ordonanţa Guvernului nr. 80/2013 prevede o taxă judiciară de timbru în cuantum fix de 20 de lei, pentru fiecare din cererile care nu sunt accesorii unei acţiuni de divorţ judiciar.

Aceste cereri sunt cele care au ca obiect:

- stabilirea locuinţei copilului;

- exercitarea autorităţii părinteşti;

- stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor;

- dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul;

- locuinţa familiei (ex., cererea privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere la desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg).

Orice altă cerere cu privire la raporturile de familie neevaluabile în bani, cu excepţia cererilor scutite, potrivit legii, de plata taxei judiciare de timbru, se taxează cu 20 de lei (ex., cererea pentru stabilirea prin hotărâre judecătorească a filiaţiei faţă de tatăl din afara căsătoriei, acţiunea în tăgăduirea paternităţii copilului născut în timpul căsătoriei, etc.).

Taxa judiciară de timbru se plăteşte anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege, iar dovada achitării acesteia (chitanţa) trebuie să fie ataşată, în original, la cerere.

Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii.

De precizat, însă, că sancţiunea anulării nu se aplică în mod automat.

Astfel, în cazul în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, instanţa de judecată pune în vedere reclamantului obligaţia de a timbra în cuantumul stabilit şi de a transmite instanţei dovada achitării acestei taxe, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării.

Totodată, prin aceeaşi comunicare, instanţa aduce la cunoştinţă reclamantului posibilitatea de a formula, potrivit legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de cinci zile de la primirea comunicării.

În condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar, instanţa de judecată poate acorda persoanei interesate scutire, reducere, eşalonare sau amânare pentru plata taxelor judiciare de timbru.

Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate să formuleze cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de trei zile de la data comunicării taxei datorate.

Atât termenul de cinci zile pentru formularea cererii de acordare a ajutorului public judiciar, cât şi termenul de trei zile pentru formularea cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru, sunt termene de decădere.

Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

Această cerere se soluţionează în camera de consiliu, de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere definitivă.

Citit 2424 ori Ultima modificare Luni, 12 Decembrie 2016 16:51

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.