BREVIAR JURIDIC | Cererea de chemare în judecată

BREVIAR JURIDIC | Cererea de chemare în judecată
Evaluaţi acest articol
(13 voturi)

Cererea de chemare în judecată este actul de procedură prin care o persoană se adresează instanţei pentru judecarea unei pretenţii civile


Elementele pe care această cerere trebuie să le cuprindă sunt precizate expres şi limitativ de Codul de procedură civilă, şi anume:

- datele de identificare ale părţilor din proces: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor (pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul), codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală etc.
De asemenea, cererea poate cuprinde şi adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax etc.

- numele, prenumele şi calitatea persoanei care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional;

- obiectul cererii, adică pretenţia concretă a reclamantului faţă de pârât (ex. obligarea la plata unei sume de bani, revendicarea unui bun, partajarea bunurilor, anularea unui contract etc.).

Când obiectul cererii este evaluabil în bani, reclamantul trebuie să precizeze valoarea deoarece, în funcţie de aceasta, se determină taxa judiciară de timbru şi competenţa materială a instanţei de judecată (ex. dacă se formulează o acţiune în pretenţii prin care se solicită despăgubiri în valoare de până la 200.000 de lei inclusiv, competenţa de soluţionare a cauzei în primă instanţă aparţine judecătoriei, iar dacă valoarea este mai mare de 200.000 de lei, competenţa revine tribunalului);

- motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea.

Nu este obligatoriu ca reclamantul să indice temeiul de drept (textul de lege), însă este foarte important să formuleze corect obiectul cererii cu o motivare clară şi concisă, care să permită judecătorului să facă încadrarea juridică a situaţiei de fapt din cererea de chemare în judecată;

- dovezile pe care reclamantul le solicită să fie administrate în proces (înscrisuri, interogatoriu, martori, expertiză şi alte mijloace de probă);

- semnătura reclamantului sau a reprezentantului acestuia (mandatar sau avocat).

Citit 2617 ori Ultima modificare Luni, 26 Decembrie 2016 16:56

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.