La o săptămână după ce magistraţii Judecătoriei Galaţi au decis ca Dragoş Constantin Caciu (35 ani), un bărbat care a fugit de poliţie şi a fost oprit în trafic cu focuri de armă, să fie cercetat sub control judiciar pentru conducere fără permis, instanţa superioară a revocat măsura permisivă. Tribunalul Galaţi, pe masă căruia a ajuns contestaţia formulată de procurorii care ceruseră arestarea preventivă, a decis că bărbatul trebuie privat temporar de libertate, emi ...

Breviar juridic: Acţiunea în grăniţuire

Marți, 07 Martie 2017 10:00 | Publicat în JURIDIC
Grăniţuirea este operaţiunea de delimitare prin semne exterioare a două proprietăţi (terenuri) învecinate, ce aparţin unor titulari diferiţi. Codul civil prevede că proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând în mod egal cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei operaţiuni.Grăniţuirea poate fi făcută prin acordul părţilor sau pe cale judecătorească. Astf ...
Termenul general pentru declararea recursului în procesul civil este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii care se atacă, dacă prin lege nu se prevede expres un termen special cu  altă durată (ex., în cazul hotărârii prin care se constată perimarea cererii de chemare în judecată sau a apelului, termenul de recurs este de cinci zile de la data pronunţării). Termenul procedural  de recurs se calculează pe zile libere, aşa încât nu se ia în calcul ziua în care înc ...

BREVIAR JURIDIC | Abandonul de familie

Marți, 14 Februarie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
Codul penal defineşte abandonul de familie ca fiind fapta persoanei care, deşi are obligaţia legală de întreţinere faţă de o altă persoană, o părăseşte, o alungă sau o lasă fără ajutor, expunând-o unor suferinţe fizice sau morale. De asemenea, săvârşeşte infracţiunea de abandon de familie persoana care, cu rea - credinţă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de întreţinere prevăzută de lege sau nu plăteşte, pe o perioadă de trei luni, pensia de întreţinere stabi ...

BREVIAR JURIDIC | Cererea de executare silită (II)

Marți, 31 Ianuarie 2017 06:00 | Publicat în JURIDIC
După primirea cererii de executare silită, executorul judecătoresc dispune prin încheiere înregistrarea acesteia şi începerea procedurii de executare sau, după caz, poate să refuze motivat solicitarea creditorului. Refuzul executorului judecătoresc se întemeiază numai pe motive referitoare la neîndeplinirea condiţiilor formale de sesizare a instanţei de executare (ex., lipsa semnăturii creditorului, nedepunerea titlului executoriu sau a taxei judiciare de timbru etc.). Prin urm ...

Gălăţean trimis în judecată pentru trafic de droguri

Marți, 17 Ianuarie 2017 07:00 | Publicat în JURIDIC
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au finalizat ancheta într-un dosar de trafic de droguri şi au dispus trimiterea în judecată a lui Ionuţ Cătălin Ciripacă. Acesta a fost acuzat de procurorii gălăţeni de săvârşirea infracţiunii de procurare şi deţinere de droguri de mare risc pentru consum propriu în formă continuată şi de efectuare neautorizată de operaţiuni cu substanţe psihoa ...
Procedura specială a refacerii înscrisurilor şi hotărârilor judecătoreşti dispărute se poate aplica atât în situaţia în care dosarul se află în curs de soluţionare, indiferent de faza judecăţii (în primă instanţă sau în căile de atac), cât şi în cazul în care a fost pronunţată o hotărâre judecătorească (când dosarul a fost soluţionat). Dacă litigiul se află în curs de soluţionare, refacerea dosarului sau a actelor dispărute se face chiar de către instan ...
Cauzele referitoare la stabilirea măsurilor de protecţie specială a copilului sunt de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială îşi are domiciliul persoana ocrotită (copilul). În situaţia în care domiciliul copilului nu este cunoscut, este competent tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială a fost găsit copilul. Legea nr.272/2004 privind protecţia copilului prevede că aceste cauze trebuie să fie soluţionate în regim  de urgenţă, cu citarea ...
Întrucât plecarea părinţilor la muncă în străinătate are şi efecte negative asupra copiilor minori lăsaţi în ţară, prin Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (modificată şi completată de Legea nr.257/26 septembrie 2013) a fost reglementată procedura pentru delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la aceşti copii către altă persoană. În acest sens, legea sus-menţionată prevede că părintele care exercită singur au ...
Codul de procedură civilă prevede că proba cu martori se propune, sub sancţiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel. În cazurile anume prevăzute de lege, această probă poate fi propusă şi oral. Martorii care nu au fost solicitaţi în condiţiile sus – menţionate vor putea fi propuşi şi încuviinţaţi în cursul procesului în cazurile expres prevăzute de Codul de proced ...
Pagina 3 din 16