dacă mă laşi să te sărut pe toată/ înmiresmarea sufletului tău, îţi scriu cea mai înaltă poezie/ şi te aştept deseară, la pârău, cu luna răsărită şi stăpână/ pe întuneric şi pe ochii mei, cu gândul că te-apropii printre sălcii/ şi ştii că vreau... şi ştiu şi cred că vrei pârăul încă merge, încă merge - / în şopotirea lui parcă te-aud chemându-mi arătarea dinspre locul/ înmărmurit al timpului trecut, dinspre născare spre singurătate,/ adică spre ...
unde duce drumul acesta? - întreb o pasăre cântătoare pe umărul meu stâng unde duce drumul acesta? - întreb o pasăre cuibăritoare pe umărul meu drept unde duce drumul acesta? - întreb o iluzie, întreb o idee, întreb un vis, întreb un poet. întreb orice cuvânt atotştiutor, întreb orice „fără de care nu se poate” - întreb apa, focul, aerul şi pământul, întreb şi când urc şi când cobor, întreb tot râzătorul şi tot plângătorul pentru eternitate tăcere, tăcer ...
!!! din gol...din plin s-aude cum bate veşnicia şi strigă prin abisuri că-i singură şi vrea să fie lângă mine, la cuminecătură, sub sfeşnic, sub icoane...ori să mă duc la ea !!!   !!! şi strigă toată ziua, şi strigă toată noaptea – îi înţeleg dorinţa, durerea cea mai grea: nu poate fără mine, e gata să-nceteze din viaţă...şi vrea numai din lumânarea mea să ia nişte lumină, să ia nişte căldură, să-(şi) ia din manuscripte poemul-paraclis, ectenii de prin ...
iată-mă, am venit, m-a adus teiul de mână -sunt gata să-mi spui cine eşti!!! eşti gata să-ţi spun cine sunt???hai, spune-mi că nu mai stai lângă lumea păgână!!!şi spune-mi că mergi să mă ascunzi şi să te ascund!!!eu nu-s aceea pe care n-ai găsit-o niciodată -eu sunt aceea pe care n-ai căutat-o mereu!!!lângă acest tei m-a făcut mama mea minunată!!!şi stau lângă el!!! şi stau cu el!!!el este singurul şi primul şi ultimul MEU!!!el este DUMNEZEUL!!! numai el!!! -nu ...
Cele mai triste despărţiri sunt în gară,când chiuie locomotiva mult şi bineşi te anunţă că pleacă maria,că e greu, foarte greu să te desparţi chiar de tine!!!Ce bestie şi locomotiva asta -fluieră, de parcă maria s-ar duce la nuntăşi tu rămâi ca un mire abandonatîntr-o singurătate măruntă, măruntă, măruntă!!!Mai stai în gară o zi, două zile,mai stai câteva nopţi nenumărate,fără să ştii că - după ce pleacă maria -toate trenurile, absolut toate trenurile vo ...
Mi-ai spus DEMULT - să am şi eu habarchiar dacă nu-i NIMIC de înţeles -să caut DES ce se găseşte RAR,să caut RAR ce se găseşte DESfiindcă - altfel - în zadar am strânsatâta ne/răbdare în scrisori,şi dor, şi aşteptare... şi - în plâns -cald, să nu-ngheţe răsuflarea-n MORIde apă, de iubire şi de vânt,de pâine şi de sare şi de cer,de viaţă şi de moarte până cândNIMIC şi TOT se strâng în PUNCT... şi pier!!!Mi-ai spus ATUNCI să am până ACUM,îmi spui ACUM ...
desprind numai frumos din orişicând/ ş-apoi îl dau pe tot, la totdeauna - nici nu mă tem şi nici nu-mi pare rău/ că iau din toate şi răstorn într-una scot pur şi simplu din uitare, scot/ cu inima la cine mă aşteaptă şi mă primeşte-n suflet şi în vis.../ şi mă ascunde-n lacrimă şi-n şoaptă nimic mai cald şi blând nu poate fi/ decât chemarea clipei pentru care culeg şi-mpart frumos, apoi mă pierd/ în fulgerarea ei mântuitoare nimic mai trist şi mai scăldat în d ...
toamnă adâncă, toamnă înaltă, lumea aceasta, lumea cealaltă, cât înăuntru pogoară n-afară - FIE-I DE-A PURURI ŢĂRÂNA UŞOARĂ!!! câtă durere în dor şi-n durare umblă aievea să se-nfăşoare, câtă lumină răzbate dincoace - FIE-I DE-A PURURI HODINA ÎN PACE!!! chiar se aude, chiar se şi vede fără vro vrere dinspre secrete, câtă cuprindere se desfăşoară - FIE-I DE-A PURURI ŢĂRÂNA UŞOARĂ!!! toamnă înaltă, toamnă adâncă, dangăt al lumii gata să plân ...
  DIN ABSTRACT GENUIN SPRE CONCRET ÎNCÂLCIT - lunecare de sens, mâzgălire de nimb, dor de visul rămas singur, în(măr)murit într-un timp fără loc, într-un loc fără timp!!! „da” începe urât şi sfârşeşte urât, „nu” începe „frumos” şi sfârşeşte „frumos”, se de/scrie „atât”, se citeşte „atât” - nici un dram de „curat”, „tihnitor”, „adâncos”!!! orice „spus” este-n gol, lăcrămarea e-(n) van, e-n deşert cest „acum” aprioric ...
Din colecția "Cele mai frumoase cvasi/bulevardiere poezii rămase tablou" Frumoase, fantomatice şi lungi,/ cu dinadins şi dor să mă cuprindă, aşa, să nu mi-ajungă niciodată/ - lacom naiv şi simplu crai de ghindă - fiindc-am smuls iubirii şi am pus/ idei pătrate în cutii rotunde, am dat cu vânt mereu în timpul morii/ care sfărâmă tot şi mă ascunde! Și-am schingiuit încet, fără cusur,/ idei rotunde în cutii pătrate, şi regilor le-am scos din plictiseală/ regine de i ...
Pagina 1 din 273