PROGRAME DE MASTER PENTRU SPECIALIȘTI ÎN COMERȚ ȘI TURISM, SHIPPING, FINANȚE INTERNAȚIONALE, DOMENIUL FINANCIAR - CONTABIL ȘI AUDIT

PROGRAME DE MASTER PENTRU SPECIALIȘTI ÎN COMERȚ ȘI TURISM, SHIPPING, FINANȚE INTERNAȚIONALE, DOMENIUL FINANCIAR - CONTABIL ȘI AUDIT
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Oferta educațională a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Danubius” este foarte amplă pentru anul universitar 2018- 2019.

Noile cerințe ale pieței muncii, exprimate prin vocea angajatorilor și a reprezentanților mediului de afaceri, reprezintă o prioritate pentru managementul acestei facultăți care s-a adaptat și a înființat programe de licență și de master care să formeze specialiști în domeniul economic, viitorii profesioniști de care au nevoie angajatorii din țară și din străinătate.

În functie de programul de master din cadrul Facultății de Științe Economice urmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România) FĂRĂ EXAMEN (Management Financiar Public și Privat; Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European; Audit și Control Public șu Privat).

Pentru majoritatea programelor de master din cadrul acestei facultăți, există parteneriate încheiate cu:

C.C.F.R. (Camera Consultanților Fiscali din România)

C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România)

C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România)

TAXA DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25% PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂȚII (durata studiilor 2 ani, IF), un program de master înființat la cererea mediului de afaceri de specialiști în acest domeniu.

Posibile traiectorii în carieră:manager în activitatea de turism; directori general, directori şi asimilaţi; conducător de întreprinderi mici din turism, activitate ospitalieră, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement; specialişti cu funcţii administrative şi comerciale; economişti etc.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF), program de master care își propune să formeze specialişti capabili să identifice oportunităţile momentului economic, potenţialul de dezvoltare regională şi să participe la procesul decizional din perspectivă financiară la nivel public şi privat. Mediul de afaceri are nevoie de profesioniști pregătiţi să facă faţă provocărilor concurenţiale din piaţa comună şi de îmbunătăţire permanentă a politicilor de creştere economică sustenabilă atât din perspectiva instituţiile publice responsabile cât şi a entităţilor private.

Posibile traiectorii în carieră: manager în domeniul financiar-economic; director economic; cadru didactic universitar; expert contabil; cercetător; consultant financiar; analist financiar; inspector şef în administrația publica; inspector de specialitate în administraţia publică; consultant administraţia publică; director general instituţie publică; expert în administrația publică etc.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF). Mediul concurenţial creează premise de dezvoltare şi evoluţie pozitivă acelor firme care se adaptează la cerinţele diverse ale unei astfel de pieţe. Atragerea şi gestiunea eficientă de fonduri în spaţiul comunitar de o diversitate direct proporţională cu complexitatea relaţiilor economico-sociale existente în acest spaţiu comun, şi reclamă specialişti capabili să identifice corect oportuniţăţile de finanţare şi să ia deciziile potrivite.

Posibile traiectorii de carieră: manager în domeniul financiar-economic, director economic, cadru didactic universitar, expert contabil, cercetător, consultant financiar, analist financiar, inspector gestionarea fondurilor europene, expert gestiunea fondurilor europene, consultant/expert autoritate regională/naţională de gestiune a fondurilor europene.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF) – program de master înființat pentru completarea pregătirii profesionale a masteranzilor care ocupă poziții manageriale în comerţ şi industria ospitalităţii, prin îmbunătăţirea aptitudinilor acestora cu calificări în domeniul managementului, pentru implementarea unor strategii de dezvoltare sustenabilă a afacerilor în comerţ şi turism.

Posibile traiectorii în carieră: şef de agenţie sau de oficiu turism; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, director de agenţie de turism; manager în activitatea de turism; organizator al activităților de turism; conducător de întreprindere mică; patron în comerţ,servicii si turism; şef birou comerţ; analist în turism; agent de turism touroperator; agent de voiaj; organizator prestări servicii; economist; asistent de cercetare; cercetător economist;consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, servicii si turism.

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

Posibile traiectorii în carieră: auditor intern  în sectorul public, auditor financiar C.A.F.R.,  director economic în instituții publice, inspector șef  în administrația publică, inspector de specialitate în administrația publică, manager în domeniul financiar-contabil, consultant financiar, auditor în managementul riscului, cenzor, mandatar financiar.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF) - Este unul dintre programele  de master care a fost înfiinţat pornind de la cerinţele emergente ale pieţei muncii internaţionale de specialişti în bioeconomie, domeniu care funcţionează excelent în statele dezvoltate europene, în SUA şi Australia.

Programul de masterat este unic în România. Economişti, ingineri, chimişti, absolvenţi de licenţă în domeniul agronomic dar şi orice absolvent care acceptă provocarea unui domeniu nou se pot îndrepta către acest program de masterat.Absolvenţii acestui program de studii masterale vor beneficia de marele avantaj al confruntării continue şi stimulante cu mediul de afaceri, numeroase instituţii private de maximă importanţă încheind deja parteneriate cu Universitatea “Danubius” în vederea colaborării cu masteranzii şi, mai apoi, absolvenţii acestui program masteral. Prin completarea profilului profesional cu masteratul Managementul Bioeconomiei în Contextul Creşterii Durabile, absolventul va fi aliniat cerinţelor internaţionale privind organizarea şi realizarea activităţilor economice în contextual Bioeconomiei, oportunităţile pieţei muncii fiind nenumărate.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF) - un program de studii global, cursurile sunt susţinute în limba engleză de către profesori specializaţi în domeniile shipping, comerţ international, dezvoltare regională şi finanţe internationale.

Programul se adresează, în special:

  • Persoanelor ce doresc să lucreze în managementul companiilor active în transportul maritim și în comerțul internațional;
  • Specialiștilor și viitorilor experți din administrația publică ce lucrează în departamente vizând comerțul internațional și transporturile maritime;
  • Oamenii de afaceri și întreprinzătorii interesați de domeniul industriei maritime.

DETALII, ADMITERE!

ADMITERE ONLINE!

TAXA DE STUDII ESTE REDUSĂ CU 25% PENTRU ABSOLVENȚII PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”!

Mult succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

(P)

Citit 2233 ori Ultima modificare Luni, 30 Iulie 2018 11:12