ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

ORDINE DE ZI, CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 28 03 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților;

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 41 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Pictor Iosif Iser, nr. 16E;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tecuci, nr. 292;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Instalații de detectare, semnalizare și  avertizare incendiu la Grădinița cu Program Prelungit "Prichindel";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 668/19.12.2018 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană Utilizând Stații Automate de Închiriere a Bicicletelor -  Galați Velocity";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 221,5 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe   Apollon,  nr. 7;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 91 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Călinului, nr. 19A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 4012 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Calea Prutului, nr. 11C;

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare și exploatare, pentru talciocul din municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Galați, str. Fraternității, nr. 9;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea "Regulamentului cu privire la accesul și circulația utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în extravilanul municipiului Galați, Tarla 133, Parcela 471/1, Lot 1;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul "Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească - tronson Strada Brigadierilor - Strada Eroilor + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească - tronson            N6 – Magazin Winmarkt";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 18,04 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, nr. 21, bl. R1, parter;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 27,90 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, 19, bl. C15, aferent spațiului nr. 1;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 45,40 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, 19, bl. C15, aferent spațiului nr. 3;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 43,22 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 39, Traian Vuia,  nr. 29, bl. J8, parter;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Poliția Locală Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 88P;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Țiglina I – Sistematizare zona Colegiului Național Mihail Kogălniceanu;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achiziționării a 50 de autobuze electrice hibrid în Municipiul Galați prin accesarea de fonduri prin apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1 - Axa prioritară 4;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului "Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie/troleibuze/autobuze electrice" și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, bd. Marea Unire, nr. 3B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor bunuri, aflate în proprietatea municipiului Galați, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu" al Județului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 291/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Anvelopare Școală Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu", cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea CALORGAL S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea concediului suplimentar personalului Poliției Locale Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14´, str. Basarabiei, nr. 121B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea organizării și desfășurării evenimentului "Zilele Municipiului Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați a unei părți din imobilul “Cantină”, situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 25;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 425/30.08.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Renovare imobil, str. Crizantemelor nr. 6, Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 547/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocul de locuințe A5, scara 6, Str. Brăilei nr. 205,  Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 369/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C4, aferent asociației de proprietari nr. 530 din  Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C6C, aferent asociației de proprietari nr. 271 din  Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 131/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C21 aferent asociației de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 132/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul” Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C22, aferent asociației de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 133/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD1, aferent asociației de proprietari nr. 113 din municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 134/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD2, aferent asociației de proprietari nr. 113 din  municipiul Galați”;

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 135/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD3, aferent asociației de proprietari nr. 113 din  municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 136/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD4, aferent asociației de proprietari nr. 113 din  Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 371/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CL3, aferent asociației de proprietari nr. 188 din  Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 137/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc  D, Centru,  aferent asociației de proprietari nr. 140 din  Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 548/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul   „Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe D, str. Milcov nr. 25 din Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 138/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E7, aferent asociaţiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 139/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc E8, aferent asociaţiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 372/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc G2, aferent asociaţiei de proprietari nr. 283 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 373/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc G3, aferent asociaţiei de proprietari nr. 283 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 550/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe M, str. Albatros nr. 1, Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe PR3A, Bd-ul Galați nr. 5, Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 374/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc PR6, scara 1 aferent asociaţiei de proprietari nr. 570 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 140/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc SD9C, aferent asociaţiei de proprietari nr. 322 din Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană zona Uzina de Apă - Etapa I";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Realizare centru intermodal de transport în municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 716 /2018 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ,,Reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate al  Spitalului de  psihiatrie Elisabeta Doamna Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea din bugetul municipiului Galați a programelor sportive inițiate de către organizațiile sportive, în baza legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocolului de colaborare dintre Serviciul Public Ecosal Galați și Asociația Animal Society;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare finale și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul Dramatic “Fani Tardini” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citit 2615 ori Ultima modificare Vineri, 22 Martie 2019 14:55