Ordine de zi, Consiliul Local Galați

Ordine de zi, Consiliul Local Galați

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 28 08 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al  ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare și modernizare bloc Pexco - Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 98J;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, str. Tunelului, nr. 45B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, Eroilor, nr. 33;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, Armata Poporului, nr. 81;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a spațiilor - Sala de spectacole, Sala Studio și foaier - aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini", către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Relocarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați" și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea Colegiului Tehnic Traian Vuia - Corp Școală Galați” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc, pentru sezonul rece 2019 – 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, Nămoloasa, nr. 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 71764 mp, proprietate a municipiului Galați, situat în extravilanul municipiului Galați, Tarlaua 130-131, Parcelele 458, 465;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 3 loturi a unui teren, în suprafață de 1105 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Cristofor Columb,               34-B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 22,43 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, 136;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 47,23 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Portului, nr. 39;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, începând cu anul 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, în suprafață de 31427 mp, proprietate a municipiului Galați, situat pe str. Dr. Constantin Levaditti,               18;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății APĂ CANAL S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, în suprafață de 72 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 2 S2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Labiș, nr. 14A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Vasile Lupu, nr. 7;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea "Dunărea de Jos" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere - Filiala Județeană Galați "General Eremia Grigorescu";

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren situat în extravilanul comunei Vădeni, Județul Brăila;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale pentru Fundaţia Sportul Gălăţean;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional-cadru nr. 1 la Protocolul de colaborare-cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul municipal, în municipiul Galaţi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi, pe anul 2019;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse”

(P)

 

 

Citit 1951 ori Ultima modificare Joi, 22 August 2019 20:14