Convocare în ședinţă ordinară a Consiliului Local Galați

Convocare în ședinţă ordinară a Consiliului Local Galați
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 30 07 2020, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19,  având următorul proiect al  ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei "Sfântul Dumitru", pe durata existenței construcțiilor, a terenului proprietate privată a Municipiului Galați, în suprafață de 2.790 mp, situat în Galați, Micro 39B, b-dul. Traian Vuia, nr. 14 – A;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele aflate în administrarea Consiliului Local Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, Bulevardul Dunărea, nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu" a unei părți din imobilul Cantină, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, 25;

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat în Galați, Strada 1 Decembrie, nr. 25, corp C1, parter, din spațiu de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Poliției Locale Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 5G;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Dogăriei, nr. 62;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Transurb SA;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Parohia "Sfinții Daniil Sihastrul și Ioan Iacob Hozevitul", a unei părți din imobilul SC 104, situat în municipiul Galați, strada Ionel Fernic, nr. 39A, în vederea amenajării unui lăcaș de cult;

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Teoretic "Emil Racoviță" - Galați în cadrul proiectului "Competențe reale prin stagii de practică pentru o economie inovativă";

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic "Carol I" - Galați în cadrul proiectului "TehnoStagiu - program competitiv de învățare la locul de muncă pentru elevi";

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului de Turism și Alimentație "Dumitru Moțoc" - Galați în cadrul proiectului "CBC-FeRoM- Innovative learning and collaborative methods in the field of education at bilateral level in Romania and Republic of Moldova";

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Colegiului Economic "Virgil Madgearu" - Galați în cadrul proiectului "Practic - Pregătire practică adaptată pieței muncii";

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului 3006 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați, în anul 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclaturii stradale a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 465 mp, situat în Galați, str. Banatului 22;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 59 mp, situat în Galați, str. Ionel Fernic 22A-S5;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul II;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați", cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 139;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Râpei, nr. 5;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Cetățianul Ioan, nr. 3M;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Arcașilor, nr. 34L;

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului constituit din teren și construcție situat în Galați, strada Brăilei, nr. 204, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14´, str. Crizantemelor, nr. 2D;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 40, str. Brăilei, nr. 233;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A5, sc.7, str. Brăilei, 205, aferent Asociației de proprietari nr. 524,  Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc CL3, sc.2, str. Armata Poporului, nr. 6, aferent Asociației de proprietari nr. 188, Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G4, str. Brăilei, nr 254, aferent Asociației de proprietari nr. 383, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G9, str. Brăilei, nr. 260, aferent Asociației de proprietari nr.360 bis, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G11, str. Brăilei, nr. 262, aferent Asociației de proprietari nr. 381 bis, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, sc. 1, b-dul Dunărea nr. 86, aferent Asociației de proprietari nr.570, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A, str. Cezar nr. 20A, aferent asociației de proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B, str. Cezar nr. 20A, aferent asociației de proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C, Cezar nr. 20A, aferent asociației de proprietari nr. 124, Municipiul Galați”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș, 14, aferent asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș, 14, aferent asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș, 14, aferent asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Petru Rareș, nr. 14, aferent asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Șoim, str. Fraternității nr. 1, aferent asociației de proprietari nr. 110, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 157A, aferent bl. A6-A7;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Oțelarilor, nr. 31 S4;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 58;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 140-K;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 3, V3, V3B;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 321/22.06.2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul „Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Smîrdan, nr. 3;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Săliste, nr. 2B;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat Cartier MICRO 19, Str. Stadionului, nr. 2bis;

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020;

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundației "Sportul Gălățean";

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse.”

(P)

 

Citit 4757 ori Ultima modificare Vineri, 24 Iulie 2020 19:31