Ședință ordinară CJ Galați

Ședință ordinară CJ Galați

Evaluaţi acest articol
(5 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR. 25
din 22 ianuarie 2021

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru joi, 28 ianuarie 2021, ora 1200

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru joi, 28 ianuarie 2021, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Onuț–Valeriu ATANASIU.
Iniţiator: Costel Fotea
2. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog gălățean Radu GRIGORE.
Iniţiator: Costel Fotea
3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
4. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria).
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod).
Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti).
Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri).
Iniţiator: Costel Fotea
9. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca).
Iniţiator: Costel Fotea
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa).
Iniţiator: Costel Fotea
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi).
Iniţiator: Costel Fotea
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa).
Iniţiator: Costel Fotea
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa).
Iniţiator: Costel Fotea
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti).
Iniţiator: Costel Fotea
15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa).
Iniţiator: Costel Fotea
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea).
Iniţiator: Costel Fotea
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu).
Iniţiator: Costel Fotea
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti).
Iniţiator: Costel Fotea
19. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu).
Iniţiator: Costel Fotea
20. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci).
Iniţiator: Costel Fotea
21. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu).
Iniţiator: Costel Fotea
22. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu).
Iniţiator: Costel Fotea
23. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti).
Iniţiator: Costel Fotea
24. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului).
Iniţiator: Costel Fotea
25. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători).
Iniţiator: Costel Fotea

26. Modificarea statului de funcţii al Unităţii Medico – Sociale Găneşti – judeţul Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
27. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 257 din 17 decembrie 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 48 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare.
Iniţiator: Costel Fotea
28. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 40 din 16 februarie 2018 privind darea în administrarea Unității Medico - Sociale Gănești a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare.
Iniţiator: Costel Fotea
29. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare.
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați».
Iniţiator: Costel Fotea
31. Aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, județul Galați”.
Iniţiator: Costel Fotea
32. Aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.
Iniţiator: Costel Fotea
33. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022.
Iniţiator: Costel Fotea
34. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022.
Iniţiator: Costel Fotea
35. Utilizarea în anul 2021 a sumei de 25.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.
Iniţiator: Costel Fotea
36. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

 

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

 

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca

(P)

Citit 2072 ori Ultima modificare Vineri, 22 Ianuarie 2021 14:11