Evaluaţi acest articol
(8 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, în data de 28 01 2021, orele 1400, la sediul Consiliului Local Galați,  din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii parcului "CFR" în parcul "Carol I";
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagră";
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere gard Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire";
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 4 - Micro 38";
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru";
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie – Bariera Traian";
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie – Micro 19";
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Resistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian, 246";
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei, nr. 115E;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Arcașilor, nr. 52Q;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș, nr. 12, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați";
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 330/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș, nr. 14, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați";
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 331/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș, nr. 16, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați";
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 332/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș, nr. 18, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați";
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 333/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 39, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați";
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinței, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea, nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 561, Municipiul Galați";
 18. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2021-2022;
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 173 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 7 S1;
 20. Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Galați din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional de Termoficare Galați”;
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați;
 22. Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada Dogăriei, nr. 31-33, din administrarea Cantinei de Ajutor Social în administrarea Consiliului Local Galați;
 23. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului, situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Meteo, nr. 11;
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați,, nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 531, Municipiul Galați”;
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina – Barboși”;
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 172 din 24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;
 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Planului de acțiuni   sau   lucrări  de  interes  local  ce   vor  fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevăzute de Legea nr. 272/2004  privind  protecția  și  promovarea  drepturilor  copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, pe  anul  2021;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat;
 30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 31377 mp, situat în municipiul Galați, Constantin Levaditti, nr. 18;
 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Basarabiei, nr. 109A;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, strada Cetățianu Ioan, nr. 3C;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 433 - L;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică ”Grădinița cu program prelungit nr. 30” și a cheltuielilor legate de proiect;
 36. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 379/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați”, cu modificările și completările ulterioare;
 37. Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, din administrarea Liceului Tehnologic «Aurel Vlaicu» Galați și transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar Galați;
 38. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați a unui apartament proprietate a municipiului Galați;
 39. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 618,82 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 40. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36”, cu modificările și completările ulterioare;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir”;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare sala de sport Liceul Tehnologic «General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican»”;
 43. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 333 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului, nr. 31;
 44. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 57,18 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci, 189, bl. N4, sc. 1, parter;
 45. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului intravilan în suprafața de 38,00 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 21, bloc Lynx;
 46. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Siderurgistilor, nr. 35 S14;
 47. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Siderurgistilor, nr. 35 S15;
 48. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Balcescu, nr. 17B;
 49. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului, nr. 2bis S1;
 50. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei, nr. 55;
 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;
 52. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 240,81 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Strungarilor, nr. 4B, lot 1, aferent ap. 52, ap. 53;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului consiliului de administrație și Profilului candidatului pentru pozitia de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Galați” a unui bun aparținând domeniului privat al municipiului Galați;
 55. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 406 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 2, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană”;
 56. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 407 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legatură și infrastuctură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”;
 57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați;
 58. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 449/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați;
 59. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de membru, în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;
 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea sancțiunii propusă prin Raportul 1/22.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;
 61. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Galați;
 62. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 63. Interpelări, intervenții, cereri;
 64. Diverse”

(P)

Citit 4438 ori Ultima modificare Vineri, 22 Ianuarie 2021 15:09