LĂCAŞURI şi MINCIUNI [vezi bine!]

Joi, 01 Octombrie 2020 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
vezi bine - adevărul abia trece printre lăcaşuri sterpe şi minciuni, e numai plâns şi răni şi şchiopătează muşcat de lupi, de proşti şi de nebuni !!! vezi bine - cade-n drum şi se târăşte prin cărţi zvârlite grabnic la gunoi, nici o salvare nu-i şi nu se vede vreun dumnezeu... să-l cheme înapoi !!! vezi bine - naiba stă la drumul mare, şi-n catedrală stă, şi în palat, pe când bigoţi şi câini urlă prohodul şi râd la groapa cestui predicat !!! vezi bine - nu-i ...

FUGA din TARTAR [pentru o palmă de LINIŞTE unsă cu TĂCERE]

Miercuri, 30 Septembrie 2020 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
fugi din tartar şi du-te la mine n-ogradă, sub salcia plângătoare lângă fântână, pe volbura aerată de fluturi şcolari, care ştiu să rămână acolo, în raiul cu stoluri de îngeri clasici şi cuibare în fiecare pom cu mere interzise, cu făt-frumos mereu în clasa întâi şi cu zmeu căutând prin manuscrise facerea cestei lumi şi a lumii celeilalte, facerea veşniciei pline cu viaţă şi cu moarte !!! fugi din tartar şi du-te pe prispa lipită şi  mângâiată de braţe ...
Moto: „singurătatea-i geam de monastire/ prin care-şi cerne timpul puritatea/ din/spre trecut sau din închipuire/ răstălmăcind mereu divinitatea”                                                          &n ...
Moto: "linia dreaptă este un cerc odihnindu-se" (Iolanda Cremene) cred că pe aici trebuie să vină şi cred că aici trebuie să aştept - ştiu tocmai de atunci că numai acesta-i drumul cel mai drept dintre cea mai râvnită plecare şi cea mai nădăjduită sosire, dintre nimic şi tot, dintre tot şi nimic, dintre golul imens şi plinul subţire crede că pe acolo trebuie să mă duc şi crede că acolo trebuie să stea - ştie tocmai de acum că nu există, nu poate să existe altceva de ...

LACRIMĂ şi RESPECT [întru memoria ziaristului RADU MACOVEI]

Sâmbătă, 26 Septembrie 2020 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
Moto: "orbul trece prin toamnă/ ca şi cum ar vedea piaţa plină cu crizanteme// apoi se loveşte de marginea oraşului/ şi se întoarce zâmbind:/ asta este umbra mea,/ asta este umbra cuvintelor mele" (Iolanda Cremene) să vii şi să stai câteodată/ la umbra cuvintelor mele aici în această absenţă/ de loc şi de timp şi de mod să stai cum atuncea acolo/ aproape cu ochii la stele din care se-nfruptă neantul/ din care secundele rod şi când ai s-auzi fremătare/ şi foşnet aşa l ...
ENORM încins, indiferent şi rece, bolnav de SINE şi imun la TOATE, plin-ochi cu TOT şi cu NIMIC... păzeşte ROTUNDURI unse cu ETERNITATE !!! nici nu te-aştepţi când vine şi deschide PORŢI după care se donează sânge şi după care-n scutece ENORMUL caută lapte, gângureşte, plânge !!! creşte romantic, cere în AORTĂ albastru-nobil, verde-iov... subscrie perfect şi cinic, leagănă flegmatic şi zvârle-n VIU şi-n MORT cu insomnie !!! umblă plin-ochi cu PARALELE strâmbe, re/f ...

LUMINĂ CALDĂ şi LUMINĂ RECE [TOT într-o CLIPĂ]

Joi, 24 Septembrie 2020 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
timp azvârlit în spaţiu de când - LUMINĂ CALDĂ să păcălească lumea aceasta şi cealaltă - clipa dintâi se vede, s-aude şi acum, sfărmându-se în sine, trasoare şi dum-dum spaţiu - nimic în sine, bigbang - să-ncapă totul, apoi - din clipa-ntâia în clipa-ntâia - rodul scâncind fără de lege, spre lege şi-n delir, hrănindu-se din însuşi, fiindu-şi cimitir ce viaţă?... şi ce moarte?... ce fleacuri în mişcare, vecie-n dorul lelei, sublim din întâmplare, frumos şi ...

EXACT în LOCUL care dă LUMINĂ [la mormântul MAMEI]

Miercuri, 23 Septembrie 2020 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
un câmp de luptă cu garoafe negre opreşte şi pietrifică soldaţii - războiul ăsta nu e pentru ei, acest război e pace pentru alţii ei duc în buzunarul de la piept garoafe roşii, care or să vină cu-n glonte mai deştept şi nimerit exact în locul care dă lumină ei au fotografii în buzunare, lângă adresa mamei de acasă - vine un glonte, perforează blând şi rătăcit iubita lor frumoasă sunt un soldat cu arme până-n dinţi, cu poze şi statui în buzunare - eu spun despre ...
cămaşa ta-i ţesută din cămaşa pe care mi-a urzit-o mama când cocea iubiri şi turte pe o plită, la marginea războiului, plângând că nu mai are nici măcar o clipă pe care să o toarcă din fuior, s-o facă ghem şi s-o alcătuiască - aşa, ca pe o pâine în cuptor ş-apoi - rupând-o simplu, într-o mie şi una de bucăţi, s-o dea la toţi - şi să mâncăm şi s-ascultăm războiul şi glasul ei: „nu ştii, dacă nu poţi, nu poţi, dacă nu ştii - dă-ţi şi cămaşa, şi ...

DES/CÂNTEC de SUVEICĂ [DORUL MARELUI NIMIC]

Luni, 21 Septembrie 2020 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
vino, draga mea suveică!/ – te blestem, dacă nu vii: veci să-ţi cadă luna-n teică/ şi iubirea-n păpădii când mai mergi şi tu la apă,/ să te răcoreşti un pic, la picioare...şi să-nceapă/ Dorul Marelui Nimic !!!   vino, draga mea suveică!/ – toate cele mi se frâng sub cămaşa mea de neică,/ de naiv, de gol, de stâng: eu am pus războiu-n poartă/ – un război şi sfânt şi drept – vino, arta pentru artă-mi/ ţese de colivă-n piept !!!   vino, draga mea s ...
Pagina 3 din 213