Comunicat de presă demarare proiect- ,,STRATEGAL - Împreună împotriva excluziunii sociale”

Comunicat de presă demarare proiect- ,,STRATEGAL - Împreună împotriva excluziunii sociale”
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL Galați anunță derularea, în această perioadă, a activităților prevăzute în cadrul proiectului STRATEGAL - Împreună împotriva excluziunii sociale”, Cod MySMIS2021+: 305014, proiect selectat pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, OS: ESO4.11, Prioritate: P01 “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Cod apel: PIDS / 40 / PIDS_P1 / OP4 / ESO4.11 / PIDS_A9, Contract de finanțare nr. 31763 / 27.11.2023.

            Obiectivul general al proiectului  îl constituie combaterea excluziunii sociale și a sărăciei la nivelul zonelor urbane marginalizate identificate, prin directa implicare a comunităților în dezvoltarea locală. Scopul este acela de a desfășura activități pregătitoare și de sprijin în vederea animării comunității din zonele urbane marginalizate din Municipiul Galați. Abordarea participativă de tipul dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) vizează mobilizarea şi implicarea directă în procesul de elaborare şi de implementare a strategiei locale integrate, atât a comunităţilor dezavantajate, cât și a actorilor locali. Acest lucru va crea condiții favorabile unei dezvoltări durabile, unei soluționări integrate a problemelor cu care se confruntă persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. Pe termen lung, prezenta inițiativă va conduce la dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor în zone urbane marginalizate, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, cu implicarea directă a comunităților locale.

            Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 Redefinirea zonelor marginalizate, luând în calcul cele trei criterii: capitalul uman (nivelul de educație, starea de sănătate, mărimea și compoziția gospodăriei), ocuparea și condițiile de locuire, cu scopul de a include în grupul țintă persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin și de măsuri active, obiectivul respectiv având în vedere crearea de oportunități și șanse egale pentru toate categoriile marginalizate, asigurând, pe cât posibil, un trai decent pentru membrii grupului țintă.

OS 2 Stabilirea și prioritizarea direcțiilor de acțiune ce vizează zonele urbane identificate anterior elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a STRATEGAL Galați. Stabilirea măsurilor ce vor fi întreprinse pentru respectarea statutului și a drepturilor persoanelor marginalizate care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant în societate și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți.

OS 3 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de excluziune socială şi sărăcie din comunităţile marginalizate (roma şi non-roma) din municipiul Galaţi, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 205.255,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 3 luni.

Date de contact: Manager GAL / Manager Proiect Camelia-Maria PALAGĂ,

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL, nr. telefon: 0745-59.43.48,

adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

 

(P)

Citit 813 ori Ultima modificare Luni, 11 Decembrie 2023 12:05