CONCURS „Viaţa liberă”. IATĂ care este PREMIUL pus în joc

CONCURS „Viaţa liberă”. IATĂ care este PREMIUL pus în joc
Evaluaţi acest articol
(14 voturi)


REGULAMENT oficial al CONCURSULUI de promovare

pentru calendarul

“Gălăţeni care au uimit lumea” 2016

 

■  Organizatorul concursului

            Organizatorul concursului este Societatea Trustul de Presă Dunărea de Jos SA, cu sediul în  str. Domnească nr. 68, Galaţi, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/486/1991, CIF RO1643195, număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 27890, reprezentată legal prin Administrator Cristina Cocu, numită în cele ce urmează “organizatorul”.

■  Durata şi modul de participare

Concursul “Gălăţeni care au uimit lumea” organizat de Trustul de Presă Dunărea de Jos SA se desfăşoară timp de 3 luni din anul calendaristic 2016, adică, începând  cu ianuarie şi până la efectuarea ultimei extrageri aferente lunii martie.

            Taloanele de concurs vor fi publicate în fiecare ediţie de sâmbătă a cotidianului Viaţa Liberă şi, pe lângă datele de identificare, va conţine şi o întrebare din conţinutul calendarului “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016.  Participanţii la concurs vor trebui să răspundă corect la întrebarea menţionată pe talon. Un răspuns incorect duce la descalificarea participantului din concurs.

            Participanţii la concurs trebuie să decupeze taloanele din ziar, să le completeze corect şi complet, şi să le depună pe toate (4 taloane, numărul sâmbetelor din lună) într-un plic, împreună cu copia bonului fiscal care face dovada faptului că au achiziţionat un calendar “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016, publicat şi distribuit de Trustul de Presă Dunărea de Jos SA. Plicul va fi depus la sediul redacţiei, în urna special amenajată sau, în timp util, prin poştă, până cel mai târziu în ziua extragerii, ora 12,00.

            La achiziţionarea calendarului “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016, solicitaţi vânzătorului să ştampileze bonul fiscal pe verso.

■  Dreptul la participare

            Pot participa la concursul “Gălăţeni care au uimit lumea” cititorii ziarului „Viaţa liberă” care au împlinit minim vârsta de 14 ani şi au achiziţionat un calendar  “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016 publicat şi distribuit în reţeaua de presă „Viaţa liberă”.

            Angajaţii şi colaboratorii Societăţii Trustul de Presă Dunărea de Jos SA, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, nu au dreptul de a participa la concurs.

            La extragerea ce are loc în prima zi de Vineri din lunile februarie, martie şi aprilie 2016, la ora 13.00, participă taloanele de concurs publicate în luna precedentă.

            Persoana care a câştigat la una din extrageri (din luna februarie şi/sau martie) nu poate participa la următoarele extrageri (martie sau aprilie). Persoanele care nu au câştigat  pot  decupa taloanele de concurs în următoarea lună şi, împreună cu  copia bonului fiscal, pot participa în continuare la concurs. Numărul bonului fiscal participă o singura dată, la fiecare extragere, pe întreaga perioadă a campaniei.

■  Validarea şi desemnarea câştigătorilor

            Câştigătorul va fi desemnat prin metoda mai jos menţionată şi va fi declarat câştigător dacă plicul conţine numărul total de taloane de concurs publicate din lună, datele de identificare sunt corecte şi complete, iar răspunsul la întrebare este şi el corect, împreună cu copia bonului fiscal care face dovada faptului că au achiziţionat un calendar “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016, publicat şi distribuit de Trustul de Presă Dunărea de Jos SA.

            Plicurile depuse în urna special concepută sunt numerotate şi aşezate într-un suport pe masa unde urmează a avea loc extragerea.

            Extragerea are loc în holul sediului Societăţii Trustul de Presă Dunărea de Jos SA, în prima zi de vineri a fiecărei luni, la ora 13,00, în prezenţa a minimum un martor, care nu este angajat sau colaborator al Trustului de Presă Dunărea de Jos SA şi se realizează utilizând bile, care conţin în interior bilete numerotate cu cifre de la 0 la 9. Pentru a desemna plicul câştigător, se extrag pe rând cifra unităţilor, zecilor, sutelor şi miilor, dacă este cazul, până se formează numărul.

            Numele câştigătorilor vor fi publicate în ziarul Viaţa liberă, în ziua următoare extragerii.

■  Acordarea premiilor

            În urma extragerii se desemnează un câştigător, care va primi un premiu în valoare de 200 lei.

          Câştigătorii pot intra în posesia premiului la sediul societăţii, departamentul secretariat, începând cu ziua de luni la orele 13.00, de după extragere şi până în ziua de joi a aceleaşi săptămâni. La ridicarea premiului, câştigătorul va avea asupra sa şi originalul bonului fiscal şi vor fi verificate emitentul şi ştampila punctului de lucru.

            Premiile nerevendicate de către câştigători în perioada mai sus menţionată, respectiv săptămâna de dupa extragere, vor fi anulate, fără drept de contestaţie.

■  Responsabilitatea

Trustul de Presă Dunărea de Jos SA nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care participanţii completează taloanele, în numele şi folosind datele altei persoane.

Prin completarea şi depunerea taloanelor destinate concursului descris în prezentul regulament, participanţii îşi exprimă acordul pentru:

-          prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise pe taloane;

- păstrarea în evidenţele societăţii a copiilor actelor de identitate, în cazul câştigătorilor.

            Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi datele şi imaginea câştigătorilor concursului, în vederea anunţării publice a numelor acestora, a localităţii de domiciliu şi a premiilor câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

■  Condiţiile de acordare a premiilor

            Premiile vor fi acordate câştigătorilor, cu obligaţia ca aceştia să îndeplinească următoarele condiţii:

- pot fi declaraţi câştigători cei care au achiziţionat calendarul “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016 în baza unui bon fiscal, din reţeaua de difuzare a ziarului Viaţa liberă;

- câştigătorii să nu fie declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prezentului regulament;

- persoanele fizice trebuie să prezinte cartea de identitate în original, împreună cu o copie ce va rămâne în evidenţele organizatorului. Pe baza datelor completate în taloane, se verifică concordanţa acestora cu cele din cartea de identitate a câştigătorului. Câştigătorii care se află în imposibilitatea de a ridica premiul, îşi vor desemna un reprezentant care va prezenta la ridicarea premiului, pe lângă cartea sa de identitate în original şi copie, cartea de identitate a beneficiarului premiului, de asemenea, în original şi copie.

            În cazul în care câştigătorul nu prezintă actul de identitate în original, dacă datele cuprinse în acesta nu coincid cu cele completate în taloanele de concurs sau dacă o altă persoană se prezintă să ridice premiul, fără a respecta condiţiile prevăzute în prezentul regulament, organizatorul poate refuza acordarea premiului.

■   Taxe

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, revenind exclusiv câştigătorului.

■  Reclamaţiile

Orice reclamaţie legată de desfăşurarea concursului se va face în scris, începând de vineri, după extragerea câştigătorului şi până luni, la ora 12.00, înainte de începerea acordării premiilor.

            Reclamaţiile se pot depune personal sau  pe mail, la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

            Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România de la sediul organizatorului.

  Publicarea regulamentului

            Acest regulament poate fi solicitat gratuit în scris la sediul societăţii Trustul de Presă Dunărea de Jos SA, din strada Domnească nr. 68, Galaţi sau poate fi consultat online pe site-ul www.viata-libera.ro. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

 

TRUSTUL DE PRESĂ DUNĂREA DE JOS SA Galaţi

 

Addendum la

 

Regulamentul  oficial al concursului de promovare

pentru calendarul “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016

 

 

          Organizatorul concursului este Societatea Trustul de Presă Dunărea de Jos SA, cu sediul în str. Domnească nr. 68, Galaţi, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/486/1991, CIF RO1643195, număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 27890, reprezentată legal prin Administrator Cristina Cocu, aduce  următoarele modificări la Regulamentul oficial al concursului de promovare pentru calendarul “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016, iar frazele iniţiale se vor citi şi interpreta după cum urmează:

 

1. Participanţii la concurs trebuie să decupeze taloanele din ziar, să le completeze corect şi complet şi să le depună pe toate (4 taloane, numărul sâmbetelor din lună) într-un plic, împreună cu copia bonului fiscal sau copia facturii fiscale cu chitanţa ataşată, care face dovada faptului că au achiziţionat un calendar “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016, publicat şi distribuit de Trustul de Presă Dunărea de Jos SA. Plicul va fi depus la sediul redacţiei, în urna special amenajată sau, în timp util, prin poştă, până cel mai târziu în ziua extragerii, ora 12,00.

2. La achiziţionarea calendarului “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016, solicitaţi vânzătorului să ştampileze bonul fiscal pe verso sau să vă elibereze factura fiscală şi chitanţă.

3. Persoana care a câştigat la una din extrageri (din luna februarie şi/sau martie) nu poate participa la următoarele extrageri (martie sau aprilie). Persoanele care nu au câştigat  pot decupa taloanele de concurs în următoarea lună şi, împreună cu copia bonului fiscal sau copia facturii fiscale şi a chitanţei, pot participa în continuare la concurs. Numărul bonului fiscal sau al facturii fiscale participă o singura dată, la fiecare extragere, pe întreaga perioadă a campaniei.

4. Câştigătorul va fi desemnat prin metoda mai jos menţionată şi va fi declarat câştigător dacă plicul conţine numărul total de taloane de concurs publicate din lună, datele de identificare sunt corecte şi complete, iar răspunsul la întrebare este şi el corect, împreună cu copia bonului fiscal sau copia facturii fiscale şi a chitanţei  care face dovada faptului că au achiziţionat un calendar “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016, publicat şi distribuit de Trustul de Presă Dunărea de Jos SA.

5. Câştigătorii pot intra în posesia premiului la sediul societăţii, departamentul secretariat, începând cu ziua de luni la orele 13.00, de după extragere şi până în ziua de joi a aceleaşi săptămâni. La ridicarea premiului, câştigătorul va avea asupra sa şi originalul bonului fiscal sau a facturii fiscale şi a chitanţei şi vor fi verificate emitentul şi ştampila punctului de lucru.

6. Pot fi declaraţi câştigători cei care au achiziţionat calendarul “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016 în baza unui bon fiscal sau a facturii fiscale, din reţeaua de difuzare a ziarului Viaţa liberă;

 

Prezentul addendum  face parte integranta  din regulamentul oficial al concursului de promovare pentru calendarul “Gălăţeni care au uimit lumea” 2016

 

TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS” SA Galaţi

Citit 14698 ori Ultima modificare Joi, 21 Ianuarie 2016 23:10

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.