Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

1. ORGANIZATORUL


1.1
 ORGANIZATORUL concursului ”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!” este TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS” SA, cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 68, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/426/1991, reprezentată prin administrator – Cristina Cocu, numită în cele ce urmează "ORGANIZATORUL".

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament.

1.2 Regulamentul oficial este întocmit de către ORGANIZATOR şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări în ziarul „Viaţa liberă”.

1.3 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate la sediul Societăţii TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS” SA, din str. Domnească nr. 68, Galaţi sau pe website-ul www.viata-libera.ro şi va fi publicat, cel puţin o dată, în ediţia de sâmbătă a ziarului „Viaţa liberă”.

2. TEMEIUL LEGAL


Campania promoţională 
”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!” este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale de către participanţi nu atrage răspunderea ORGANIZATORULUI. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale al premiului.

3. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE


3.1
 Campania promoţională ”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!” este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

3.2 Concursul se va desfăşura în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2016, prin intermediul cotidianului ’’Viaţa liberă”.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE


4.1
 La acest concurs pot participa persoane fizice, mai puţin angajaţii ORGANIZATORULUI şi ai partenerului acestuia,respectiv Auchan România SA ce sunt implicaţi în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE


4 VOUCHERE în valoare de 500 RON fiecare

Voucherele sunt oferite de către Hypermarket Auchan Galaţi şi pot fi folosite în perioada 6 Ianuarie 31 Ianuarie 2017 la cumpărarea oricăror produse din toate categoriile din incinta Hypermarketului Auchan Galaţi. Excepţie fac produsele din categoria tutun şi alcool.

Premiile vor fi oferite prin tragere la sorţi. Extragerea va avea loc în data de  4.01.2017, la sediul redacţiei “Viaţa liberă”.  

6. MECANISMUL CONCURSULUI


6.1
 Pentru a se înscrie la concurs:

Cititorii (persoane fizice) trebuie să se aboneze pentru o perioadă minimă de 6 luni, respectiv pentru perioada 1 Ianuarie – 30 Iunie 2017 şi să trimită copia după dovada de plată (factura şi chitanţa) astfel:

- prin poşta la adresa Galaţi, str. Domnească nr. 68, Galaţi, cod poştal 800215 într-un singur plic „închis” cu menţiunea Concurs ”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!”. Este obligatoriu ca pe plic să fie scrise numele, prenumele, adresa participantului şi numărul de telefon. Plicurile care nu conţin aceste date nu vor fi luate în considerare.

- personal la sediul redacţiei, str. Domnească nr 68, Galaţi, într-un singur plic „închis” cu menţiunea Concurs “”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!”. Este obligatoriu ca pe plic să fie scrise numele, prenumele, adresa participantului şi numărul de telefon. Plicurile care nu conţin aceste date nu vor fi luate în considerare.

- la chioşcurile „Viaţa liberă”, într-un singur plic „închis” cu menţiunea Concurs ”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!”. Este obligatoriu ca pe plic să fie scrise numele, prenumele, adresa participantului şi numărul de telefon. Plicurile care nu conţin aceste date nu vor fi luate în considerare.

- pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. La subiectul mail-ului va fi  menţionat Concursul ”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!”. Este obligatoriu ca în conţinutul mail-ului să fie scrise numele, prenumele, adresa participantului şi numărul de telefon. Mail-urile care nu conţin aceste date nu vor fi luate în considerare.

Abonamentele la „Viaţa liberă” se pot contracta la toate chioşcurile inscripţionate cu sigla „Viaţa liberă” şi la toate oficiile poştale din Galaţi.

Plata se poate face numerar, la fiecare chioşc sau oficiu poştal în parte.

6.2 Numele concurentului înscris pe plic trebuie să coincidă cu numele de pe factura şi chitanţa de plată a abonamentului.

6.3 Pentru extragerea concursului, plicurile pot fi primite la  sediul redacţiei până pe data de 3 Ianuarie 2017, ora 17,00, extragerea va avea loc pe data de 4 Ianuarie 2017, ora 11.00,la sediul redactiei „Viaţa liberă”.  Publicarea câştigătorilor se va face în data de 5 Ianuarie 2017 în ziarul „Viaţa liberă”  şi pe site-ul www.viata-libera.ro.

Festivitatea de premiere se va desfăşura în data de 6 Ianuarie 2017 la sediul Auchan Galaţi.

6.4 La extragerile pentru premii participă toate plicurile şi e-mail-urile primite până la data menţionată anterior.

6.5 Un concurent are dreptul să participe o singură dată.

6.6 Prin achitarea abonamentului şi expedierea dovezii de plată, participanţii îşi exprimă acceptul cu privire la termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament.

7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR


7.1
 În momentul primirii plicurilor participante la concursul ”Viaţa liberă te informează, Auchan te premiază!” (indiferent de modalitatea de trimitere), ORGANIZATORUL le va înregistra cu nume participant, data, număr telefon.

7.2 ORGANIZATORUL va desemna o comisie care va supraveghea extragerea ce va avea loc la sediul redacţiei “Viaţa liberă”.

7.3 În ziua extragerii va exista o listă cu toţi participanţii la concurs, iar toate plicurile participante vor fi aşezate într-o urnă.

7.4 Tragerile la sorţi vor fi filmate, se vor efectua cu public, în prezenţa comisiei special numite. În funcţie de numărul plicurilor existente, persoana care face extragerea va extrage, pe rând, câte un plic. Extragerea se repetă pentru a acorda tot atâtea premii câte sunt puse la dispoziţie la acea extragere.

7.5 Se va efectua  şi o extragere  de rezervă pentru situaţia când unul sau mai mulţi câştigători desemnaţi nu  îşi ridică premiile  în termenul precizat.  În acest caz, premierea se va acorda în ordinea cronologică  de la data extragerii de rezervă.

7.6 Validarea plicului câştigător se face prin:

- identificarea plicului corespunzător şi desfacerea acestuia în faţa publicului;

- se verifică existenţa în plic a copiei documentului de plată a abonamentului ;

- se verifică astfel încât datele înscrise pe plic sau e-mail să fie corecte şi complete, iar numele înscris pe plic/mail  să fie identic cu cel de pe factura şi chitanţa de plată a abonamentului.

- se verifică veridicitatea facturii şi a chitanţei.

7.7 În cazul în care plicul identificat în urma extragerii nu îndeplineşte toate cerinţele enumerate mai sus, plicul este considerat nevalid şi se repetă extragerea pentru acordarea premiului respectiv.

7.8 După desemnarea şi validarea câştigătorilor, ORGANIZATORUL va proceda la încheierea unui proces-verbal de premiere în care va consemna:

- data, ora şi locul desfăşurării extragerii;

- numele şi prenumele persoanelor care au participat din partea ORGANIZATORULUI;

- numele şi prenumele câştigătorilor;

- premiile acordate şi valoarea lor.

7.9 În ediţia din  5 Ianuarie 2017, se vor publica numele câştigătorilor, precum şi data, ora şi locul când se va efectua premierea. Premierea va fi asigurată de persoana responsabilă desemnată de ORGANIZATOR.

7.10 Participanţii acceptă, în cazul în care câştigă, să le fie publicat numele pe www.viata-libera.ro şi în cotidianul „Viaţa liberă” - forma tipărită şi, dacă este necesar, şi în alte medii de informare.

8. RIDICAREA PREMIILOR CÂŞTIGATE ÎN CADRUL LOTERIEI PUBLICITARE


8.1
 Câştigătorii desemnaţi prin tragere la sorţi vor fi contactaţi telefonic pentru a fi informaţi de câştigarea concursului. Premierea va avea loc în incinta Hypermarketului Auchan Galaţi în data de 6 Ianuarie 2017.

8.2 În momentul ridicării premiilor, câştigătorii sunt obligaţi să prezinte documentul de identitate, o copie după acesta şi să semneze procesul-verbal de predare-primire.

8.3 Câştigătorul nu poate ceda drepturile asupra premiului câştigat unei alte persoane. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani şi nu se acordă  rest; în cazul nerevendicării premiului în termen de 7 zile de la data publicării în cotidianul „Viaţa liberă” sau în cazul refuzului unui câştigător de a ridica premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în regulament, el va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui  conform  art. 7.5 din prezentul Regulament.

În privinţa premiului, răspunderea ORGANIZATORULUI este strict limitată la acordarea acestuia. ORGANIZATORUL nu va răspunde pentru niciun defect, disfuncţionalitate sau alte neajunsuri ale premiului.

8.4 În cazul în care câştigătorul oricărui premiu este o persoană fizică majoră, acesta va putea ridica premiul în baza cărţii de identitate/buletin sau prin mandatar, cu mandat autentificat.

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premiile oferite în campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate restrânsă de exerciţiu ori în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens după ce va face dovada calităţii sale.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII


ORGANIZATORUL nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii care sunt necâştigători ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

ORGANIZATORUL este absolvit de orice răspundere şi de plata oricăror despăgubiri ce ar putea decurge din acordarea oficială a premiilor sau din soluţionarea reclamaţiilor de orice natură, provenite de la terţe părţi.

10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL


10.1
 Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implică acceptarea necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă a participanţilor ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu aceştia şi câştigătorii să poată fi făcute publice şi exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către ORGANIZATOR şi/sau subcontractanţi ai acestuia, fără niciun fel de pretenţii din partea participanţilor şi câştigătorilor. Participanţii şi câştigătorii renunţând la a solicita ORGANIZATORULUI şi/sau subcontractanţilor săi vreo sumă de bani sau vreo altă prestaţie din partea ORGANIZATORULUI pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video şi/sau fotografice conţinând imaginea, numele şi sunetul (vocea) acestor persoane (participanţi şi câştigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de către ORGANIZATOR şi/sau partenerii săi cu ocazia înscrierii, participării la concurs, extragerii şi acordării premiilor.

10.2 Participanţii la acest concurs au drepturile prevăzute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare şi actualizare a acestor date şi de ştergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisă, pe adresa  Societatea TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS” SA, str. Domnească nr. 68, Galaţi.

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie folosite de către ORGANIZATOR pentru activităţile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Trustul de Presă „Dunărea de Jos” SA este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 5886.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera  circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanţii la promoţie. 

10.3 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:       

(1) Informarea persoanei vizate

Operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

d) dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;

e) existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

f) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: 

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu prevederile legale.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea aplicabilă, care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.

Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE


Prezentul concurs poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legii, inclusiv în cazul imposibilităţii ORGANIZATORULUI din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs sau printr-o decizie a ORGANIZATORULUI.

ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunţând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace mass-media. În acest caz, ORGANIZATORUL nu este răspunzător faţă de participanţi pentru eventualele daune provocate.

12. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ


Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul organizatorului. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS”, str. Domnească nr. 68, Galaţi, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. După această dată, ORGANIZATORUL nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS” SA Galaţi

Citit 5484 ori Ultima modificare Luni, 07 Noiembrie 2016 11:45