Evaluaţi acest articol
(10 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Decăderea din drepturile părinteşti este o sancţiune civilă ce se dispune de către instanţa judecătorească împotriva părintelui care pune în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, consum de alcool sau stupefiante, purtare abuzivă ori neglijenţă gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.

Decăderea din drepturile părinteşti are şi rolul de protecţie a copilului minor faţă de acţiunile părintelui care îi pun în pericol dezvoltarea fizică şi psihică, sănătatea sau chiar viaţa. Sesizarea instanţei de judecată cu cererea de decădere din drepturile părinteşti se face de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi de către procuror.

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului precizează că orice persoană care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia, este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărui rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.

Competenţa de soluţionare a cererii pentru decăderea din drepturile părinteşti aparţine instanţei de tutelă, respectiv judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa copilul.

Cererea se judecă în regim de urgenţă, pe baza raportului de anchetă psihosocială, cu citarea părinţilor şi cu participarea obligatorie a procurorului.

Efectul principal al decăderii din drepturile părinteşti constă în pierderea de către părintele respectiv a exercitării drepturilor referitoare la persoana şi bunurile copilului, precum şi a îndatoririlor părinteşti, cu excepţia obligaţiei de întreţinere.

Prin urmare, obligaţia de întreţinere a copiilor minori nu încetează pentru părintele decăzut din drepturile părinteşti, acesta fiind obligat să presteze în continuare întreţinere.

Codul civil prevede că, deşi decăderea din drepturile părinteşti este totală şi se aplică, de regulă, pentru toţi copii născuţi la data pronunţării hotărârii, instanţa de judecată poate dispune şi o decădere parţială, numai cu privire la anumite drepturi părinteşti ori numai pentru anumiţi copii, dacă, astfel, nu sunt primejduite creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lor profesională.

Legea mai prevede că, în situaţia în care, după decăderea din drepturile părinteşti, copilul este lipsit de îngrijirea ambilor părinţi, se instituie tutela.

De menţionat că decăderea din drepturile părinteşti nu este o sancţiune ireversibilă şi, astfel, instanţa de tutelă poate să redea părintelui decăzut exerciţiul drepturilor părinteşti, dacă au încetat motivele pentru care s-a dispus instituirea decăderii şi părintele nu mai pune în pericol viaţa, sănătatea şi dezvoltarea copilului.

Citit 2113 ori Ultima modificare Luni, 07 Ianuarie 2019 13:13

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.