Proprietarii altor cinci imobile, supraimpozitaţi cu 500 la sută (FOTO)

Proprietarii altor cinci imobile, supraimpozitaţi cu 500 la sută (FOTO)

Iulia Kelt
Evaluaţi acest articol
(13 voturi)
7 comentarii

După clădirea fostului Cinematograf "Republica", alte cinci imobile situate pe strada Domnească, printre care şi un bloc, au fost declarate "neîngrijite", iar proprietarii acestora vor fi supraimpozitaţi cu 500 la sută. Deciziile au fost luate printr-o "salbă" de hotărâri de Consiliu Local, iar majorările vor fi aplicate din 2019.

Majorarea cu 500 la sută a impozitelor datorate de proprietari pentru imobilele situate pe strada Domnească la numerele 103, 144, 190, 239 şi 241 a fost decisă cu majoritate de voturi, fără mari dezbateri în Consiliul Local.
"Când luăm această măsură vizavi de Mehid? Este mult mai urâtă decât toate clădirile de pe Domnească şi este de ani de zile în această situaţie", a întrebat consiliera locală PMP Nicoleta Badiu. "Există o autorizaţie de demolare emisă pentru respectivul spaţiu, iar în perioada de valabilitate a acestui act este absolut imposibil să-i faci ceva proprietarului", i-a răspuns primarul Ionuţ Pucheanu. Consilierul local PNL Onuţ Atanasiu a propus ca, atunci când se vor lua decizii de scutiri la plata impozitelor pentru contribuabilii care nu şi-au plătit la timp obligaţiile fiscale, cei supraimpozitaţi să nu poată beneficia de asemenea facilităţi, iar primarul a fost de acord. Apoi s-a trecut la vot.

Cum arată o clădire neîngrijită

Trebuie spus că deciziile votate se bazează pe dispoziţiile Codului fiscal, care le conferă aleşilor locali posibilitatea legală de a majora impozitul pentru clădirile neîngrijite, şi pe Regulamentul privind identificarea şi evaluarea clădirilor neîngrijite de pe raza municipiului, în vederea aplicării impozitului majorat, regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2016. Conform acestui Regulament, "prin clădire neîngrijită se înţelege clădirea aflată în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubră, cu faţada nereparată/ necurăţată/ netencuită/ nezugrăvită/ cu geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură".

Domnească nr. 103

Prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 382/2018, s-a aprobat majorarea cu 500 la sută a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată pe strada Domnească nr. 103, care aparţine proprietarilor Ancuţa Emil şi Ancuţa Athena-Cornelia, respectiv, Ancuţa Valentin şi Ancuţa Mihaela.
În raportul de specialitate se arată că Serviciul Disciplina în Construcţii a identificat ca neîngrijit acest imobil, precizând, în nota tehnică de constatare, că prezintă risc de desprindere a elementelor de faţadă, punându-i în pericol pe trecători. Pereţii clădirii au fracturi şi fisuri, porţiuni de tencuială stau să cadă, zugrăveala este exfoliată şi decolorată, mâncată de igrasie, elemente de închidere, jgheaburile şi burlanele sunt degradate, iar tâmplăria este puternic deteriorată şi deformată, cu elemente lipsă.
Pe 31 august 2017, proprietarii au fost înştiinţaţi ca în termen de şase luni să remedieze deficienţele, dar în aprilie 2018 s-a constatat că imobilul este în continuare neîngrijit, acumulând, potrivit notei tehnice de constatare, un punctaj procentual de 60,29 la sută. S-a decis supraimpozitarea clădirii, care figurează în evidenţa fiscală ca având destinaţie nerezidenţială şi o valoare impozabilă de 315.227 de lei.

Domnească nr. 144

Blocul C de pe strada Domnească nr. 144 a devenit, aşa cum anticipam în articolul publicat în ediţia din 7 iulie 2018 a ziarului "Viaţa liberă", primul imobil de locuinţe colective din Galaţi declarat neîngrijit. Prin HCL nr. 383/2018, s-a aprobat "majorarea cu 500 la sută a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019" pentru fiecare dintre proprietarii celor 34 de apartamente pe care le are blocul.
Aşa cum v-am mai informat, în urma verificărilor făcute de Serviciul Disciplina în Construcţii, Blocul C a fost identificat drept "clădire neîngrijită", iar pe 31 august 2017, Asociaţia de proprietari nr. 118, din care face parte imobilul, a fost notificată ca, în termen de şase luni, să remedieze deficienţele constatate. Lista acestora este lungă: ţigla desprinsă de pe acoperiş, jgheaburile şi burlanele deteriorate, tencuiala degradată, balcoanele şi balustradele foarte deteriorate, elementele decorative desprinse care prezintă risc de cădere şi pericol pentru trecători, tâmplăria uzată, zugrăveala exfoliată şi decolorată, elementele de închidere degradate şi desprinse, umiditatea vizibilă pe alocuri. În plus, proprietarilor li s-a atras atenţia că şi grinda de legătură dintre blocul lor şi imobilul vecin este foarte deteriorată şi îi pune în pericol pe trecători.
Conform documentelor de pe masa aleşilor, în primăvara acestui an, autorităţile au verificat din nou Blocul C. Constatând că problemele nu au fost remediate, s-a decis majorarea impozitului pentru fiecare dintre cei 34 de proprietari. Asta chiar dacă punctajul procentual stabilit conform notei tehnice de constatare finală a clădirilor neîngrijite este de doar 34,37 la sută.

Domnească nr. 190

În cazul imobilului de pe strada Domnească nr. 190, consilierii locali au impus, prin Hotărârea nr. 384/2018, majorarea cu 500 la sută nu doar a impozitului pentru clădire, ci şi a terenului aferent construcţiei, pe care l-au declarat, de asemenea, neîngrijit.
Conform documentelor care însoţesc hotărârea, tot Serviciul Disciplina în Construcţii a identificat starea deplorabilă în care se află clădirea şi terenul, iar proprietarul, Radu C. Jenică, a fost înştiinţat, pe 31 august 2017, că trebuie să ia măsurile necesare în termen de şase luni. Potrivit notificării, acoperişul, jgheaburile, burlanele şi elementele de tinichigerie prezintă degradări majore, iar elementele de închidere sunt degradate şi desprinse, prezentând risc pentru trecători. Tencuiala este desprinsă, tâmplăria prezintă degradări majore, la fel şi zugrăveala şi şarpanta, pereţii exteriori prezintă fracturi, fisuri de dimensiuni mari, structura fiind slăbită, deformată! Pe scurt, clădirea este în ruină şi a întrunit, conform notei tehnice de constatare, cel mai mare punctaj dintre imobilele declarate neîngrijite - 98,95 la sută. Un punctaj procentual de sută la sută a întrunit terenul "neîntreţinut, cu buruieni şi deşeuri de materiale de construcţie provenite de la demolări, iar în incintă se află o altă construcţie parţial demolată (ruină)", se arată în document.
În primăvară, autorităţile au constatat că nimic nu s-a schimbat în bine, aşa că au decis suprataxarea clădirii, care figurează în evidenţa fiscală cu destinaţie rezidenţială şi o valoare impozabilă de 28.240,8 lei, şi a terenului, cu suprafaţa de 120 mp.

Domnească nr. 239

Prin HCL nr. 385/2018 s-a aprobat majorarea cu 500 la sută a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată pe strada Domnească nr. 239, aflată în proprietatea lui Romeu Cozubaş. În opinia autorităţilor, imobilul a fost încadrat în categoria clădirilor neîngrijite conform notei tehnice de constatare finală, având un punctaj procentual de 63,54 la sută.
Documentele consemnează: învelitoarea acoperişului este degradată, coşul de fum stă să cadă, elementele de închidere sunt degradate, desprinse parţial, jgheaburile şi burlanele sunt degradate în totalitate sau parţial lipsă, tencuiala este desprinsă, tâmplăria prezintă şi ea degradări majore, la fel şi tencuiala, iar pereţii prezintă fracturi, fisuri şi elemente lipsă. Şi se mai adaugă modificările constructive la faţadă prin astuparea golurilor de geam, toate constatate în aprilie 2017, de către Serviciul Disciplina în Construcţii.
La finele lunii august 2017 a fost notificat proprietarul ca, în termen de şase luni, să remedieze problemele. Conform documentelor, proprietarul a transmis un angajament că va contracta o societate specializată pentru obţinerea certificatului de urbanism şi, apoi, a autorizaţiei de desfiinţare. Numai că, în mai 2018, autorităţile au constatat că situaţia nu s-a schimbat. Aşa că s-a decis supraimpozitarea clădirii, care figurează în evidenţa fiscală având destinaţie nerezidenţială şi o valoare impozabilă de 187.952 de lei.

Domnească nr. 241

Tot în primăvara anului trecut, Serviciul Disciplina în Construcţii a identificat ca neîngrijit imobilul de pe strada Domnească nr. 241, aflat în proprietatea lui Romeu Cozubaş. În nota tehnică de constatare se arată că imobilul prezintă degradări majore ale învelitorii acoperişului, elementele de închidere sunt degradate, desprinse parţial, jgheaburile şi burlanele sunt degradate în totalitate sau parţial lipsă, pereţii au fisuri şi fracturi, iar zugrăveala este exfoliată, şi că se impune o consolidare pe baza unui proiect tehnic autorizat. Punctajul procentual întrunit de clădire este de 54,16 la sută.
Proprietarul a fost notificat tot pe 31 august anul trecut, termenul pentru remedierea problemelor fiind tot de şase luni. În primăvara acestui an s-a constatat că lucrurile nu s-au schimbat în bine. Prin HCL nr. 386/2018 s-a votat majorarea cu 500 la sută a impozitului acestei clădiri, care figurează în evidenţa fiscală ca având destinaţie rezidenţială şi o valoare impozabilă de 335.054 de lei.

Mai există o speranţă

Viceprimarul PSD Sorin Enache a ţinut să precizeze: "Supraimpozitarea va fi aplicată începând cu ianuarie 2019, conform regulamentului votat de către noi. Acel regulament ne oferă posibilitatea să revenim asupra acestor hotărâri votate, dacă persoanele în cauză arată bună-credinţă şi, la sfârşitul anului, adică în decembrie, ne pot arăta o autorizaţie, un certificat de urbanism şi faptul că doresc şi au demarat lucrările. Eu zic că este omeneşte să le oferim posibilitatea să revenim asupra acestor hotărâri. Dar până atunci ne menţinem punctul de vedere".
Deocamdată, hotărârile de supraimpozitare adoptate sunt în vigoare şi pot fi consultate pe portalul Primăriei municipiului Galaţi www.primariagalati.ro.

Cum au votat consilierii

În condiţiile în care Consiliul Local al municipiului Galaţi se arată generos când e vorba despre acordarea de facilităţi şi scutiri, majorarea cu 500 la sută a impozitului datorat de către proprietarii clădirilor declarate "neîngrijite" a fost decisă cu destulă uşurinţă. Chiar şi când a fost vorba despre supraimpozitarea proprietarilor celor 34 de apartamente ale Blocului C de pe strada Domnească nr. 144! Proprietari care, aşa cum am arătat în articolul publicat pe 7 iulie 2018, se confruntă cu probleme serioase, inclusiv de ordin financiar. În acest caz, doar doi consilieri s-au abţinut, independenta Simona Vreme şi liberalul Paul Găvănescu.
Simona Vreme şi-a menţinut abţinerea la toate deciziile de supraimpozitare.   

Sancţiuni, doar în buricul târgului

Galaţiul are încă din 2016 un Regulament privind identificarea şi evaluarea clădirilor neîngrijite de pe raza municipiului, în vederea aplicării impozitului majorat, regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 112/2016, însă abia acum, în 2018, a început punerea lui în aplicare.
Potrivit unei postări pe Facebook a primarului Galaţiului, sunt vizate clădirile şi terenurile lăsate în paragină în zona centrală a oraşului, pe arterele Al. I. Cuza, Mihai Bravu, Domnească, Basarabiei, Bălcescu şi Traian (până la Baia Comunală).
Conform edilului, echipa Primăriei a identificat şi notificat 50 de proprietari, dintre care, până la începutul lunii martie, doar cinci şi-au exprimat intenţia de a face intervenţii asupra imobilelor sau terenurilor care le aparţin, motiv pentru care s-a trecut la supraimpozitare. Din păcate, măsura nu se poate aplica şi pentru imobilele aflate în stare avansată de degradare şi îngropate în gunoaie, care sunt proprietatea Primăriei municipiului Galaţi. Un exemplu elocvent ar fi ruina din strada Domnească nr. 24.

Citit 7101 ori Ultima modificare Vineri, 14 Septembrie 2018 00:40

7 comentarii

 • postat de ceatean Joi, 13 Septembrie 2018 16:11 5.2.209.*** Link la comentariu
  0
  2

  pentru primarii care nu isi ingrijesc si repara locuintelel inchiriate căt la suta trebuie sa fie impozitate???????????????????????????????????????

  Raportează
 • postat de galateanca Miercuri, 12 Septembrie 2018 16:41 5.13.185.*** Link la comentariu
  0
  11

  Ok, e in regula. In teorie. Intrebarea este, acesti proprietari sunt cu plata impozitelor la zi , vor plati aceasta supraimpozitare ? Si daca da, dar cladirile se vor degrada in continuare ? si daca nu, ce se va intampla mai departe ? Ce-ar fi ca Primaria sa dea un prim exemplu si sa-si ingrijeasca propriile imobile ajunse in ultimul hal de degradare si mizerie. Asa poate ar incuraja proprietarii sa nu-si mai neglijeze obligatiile.

  Raportează
 • postat de Akbar Miercuri, 12 Septembrie 2018 16:11 82.76.11.*** Link la comentariu
  2
  10

  Decretul nr. 92/1950. Acum, pentru multi dintre noi, doar niste simple hartii. Insa acele hartii au distrus familii si visuri, oameni si istorii.
  Furi case, dai afara proprietarii, muti in ele "oamenii muncii de la orase si sate" care le degradeaza aproape de stadiul de demolare, apoi peste ani, cu eforturi umane si materiale importante si drumuri nesfarsite prin instante, iti recuperezi imobilul, care acum, ce sa vezi, nu mai e decat o darapanatura.
  Pai ce-ar fi ca tu, stat roman, sa-mi inapoiezi bunul exact in aceeasi stare in care se afla in ziua in care l-ai furat.
  Atunci si doar atunci, tu administratie publica locala ai dreptul sa ma impozitezi cum doresti !

  Raportează
 • postat de Maria Miercuri, 12 Septembrie 2018 13:21 86.127.100.*** Link la comentariu
  0
  12

  Strada Posta Veche col cu Anul Revolutiei 1848. Fost magazin alimentar, fost sediu al Comunitatii rusilor lipoveni, retrocedata catre un proprietar din Bucuresti (asa cica). Acelasi proprietar are si imobilul din strada Posta Veche 66, locuit in trecut de chiriasi. Cladiri abandonate in care colcaie sobolanii. Sunt puse anunturi de vanzare de cativa ani dar, pana si-or gasi un nou proprietar (lucru greu de crezut), casele sunt intr-o stare deplorabila. Pacat ca nu pot atasa poze, sper doar ca cineva va citi acest comentariu.

  Raportează
 • postat de xoxo Miercuri, 12 Septembrie 2018 12:53 188.26.124.*** Link la comentariu
  0
  8

  pentru Ne-păcălit - respectiva cladire e proprietatea lui Mangalea - informeaza-te inainte de a scrie

  Raportează
 • postat de biff Miercuri, 12 Septembrie 2018 09:00 5.2.205.*** Link la comentariu
  0
  20

  Aceeasi masura trebuie luata si pentru terenurile private lasate in paragina...cum ar fi fostul poligon din ic frimu.

  Raportează
 • postat de Ne-păcălit Miercuri, 12 Septembrie 2018 06:02 5.102.18.*** Link la comentariu
  2
  29

  Dar blocul lui istrate de la ultimul leu? Sau acolo e mai greu ?

  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.