Raportul pe trei ani de activitate al preşedintelui CJ, prof.dr. Nicolae Bacalbaşa: "Chiar m-am ţinut de cuvânt!"

Raportul pe trei ani de activitate al preşedintelui CJ, prof.dr. Nicolae Bacalbaşa: "Chiar m-am ţinut de cuvânt!"
Evaluaţi acest articol
(15 voturi)

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Bacalbaşa, face publică activitatea pe care a desfăşurat-o instituţia pe care o conduce, din momentul în care a preluat mandatul şi până acum * Ce investiţii au fost demarate, din iulie 2012 până în iunie 2015, la nivelul fluidizării traficului şi siguranţa pe drumurile judeţene * Ce poate şi ce nu poate Consiliul Judeţului să facă, pe înţelesul tuturor

Se împlinesc trei ani de când am preluat, în urma alegerilor câştigate cu 152.996 voturi valabil exprimate (58,36 la sută), mandatul de preşedinte al C.J. Galaţi. Vreau să le mulţumesc gălăţenilor pentru încrederea acordată şi să schiţez cât de concordante au fost promisiunile pe care le-am făcut cu acţiunile pe care le-am întreprins. Ţin să fac şi câteva remarci generale. Sistemul de vot a fost recent modificat, votul direct al populaţiei a fost eliminat, alegerile sunt indirecte între consilierii aleşi pe liste de partid. Cred că, în acest mod, democraţia a avut de pierdut, instalându-se domnia trocului politic, condiţie morală tulbure. Deciziile sunt rezultatul votului a 33 consilieri judeţeni plus preşedintele. Poţi influenţa ca preşedinte, dar eşti doar dirijor al orchestrei, nu orchestra însăşi. Nu ai susţinere politică, ci doar trebuie să veghezi ca interesele publice să primeze şi cele personale ale unora să nu păgubească judeţul (asta dacă ai curaj şi personalitate).

Ce este şi mai ales ce nu este Consiliul Judeţului

În ciuda unei păreri larg răspândite şi total eronate, CJ nu este coordonatorul administrativ şi economic al vieţii unui judeţ. Este o instituţie cu buget limitat (bugetul CJ Galaţi este de trei ori şi ceva mai mic decât al municipiului) şi atribuţii punctuale în domenii diverse şi puţin numeroase. CJ este administratorul drumurilor judeţene (790 km), ordonator de credite pentru trei spitale (dintre care Spitalul Judeţean, pivotul asigurării sănătăţii judeţului, instituţie crucială în materie), a şcolilor speciale pentru copiii cu handicap, a muzeelor, a protecţiei copilului şi a persoanelor cu handicap. CJ gestionează, de asemenea, zonele de agrement ale Galaţiului, pădurea Gârboavele şi lacul Zătun. O structură importantă administrată de CJ este cea medico-socială de la Găneşti, care găzduieşte pacienţi irecuperabili social, care trebuiesc ajutaţi şi protejaţi ca fiinţe umane. Activitatea sa s-a îmbunătăţit dramatic, dar numărul de pacienţi ce pot fi găzduiţi este clar insuficient pentru nevoile acute ale judeţului. CJ este implicat în gestionarea situaţiilor de urgenţă, iar preşedintele este vicepreşedinte al organului ce preia gestionarea momentelor de criză (prezidat de prefect). Este, de asemenea, implicat în gestionarea deşeurilor (gunoiului), problemă naţională, supravegheată prin norme UE. CJ poate accesa fonduri europene (în calitate de unitate administrativ-teritorială - U.A.T.) şi coordonează utilizarea unor fonduri alocate de către Guvern prin Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Mediului, care sunt însă implementate de UAT-uri, de localităţi. Fondurile alocate CJ sunt, deci, dependente de impozitele plătite din activitatea economică a judeţului, care nu este influenţată de CJ. Pe fondul declinului economic al UE (aşa-zisa criză economico-financiară) şi al României (care de abia de doi ani a început să se redreseze, dar plecând de la o destructurare economică dramatică a ţării), judeţul Galaţi a avut de suferit major. Aşteptările faţă de CJ sunt din această cauză excesive, iar unele reproşuri ce i se aduc, nereale. CJ nu are nici o legătură, de exemplu, cu drumurile naţionale sau criza apei calde şi încălzirii în municipiul Galaţi. Pe de altă parte, în “construcţia capitalismului” din România, a spera că motorul economic sunt CJ-urile este ori o naivitate, ori o diversiune.

Fără timp morţi şi drumuri blocate de zăpadă

Ca administrator a 790 de kilometri de drumuri judeţene, Consiliul Judeţului a avut cheltuieli totale de investiţii în lucrări pentru drumurile judeţene de 77.872.400 de lei, în toţi aceşti trei ani.

La Serviciul Drumuri Judeţene am găsit situaţii pe care le-am înaintat procuraturii. S-a reuşit, pentru deszăpezire şi pentru repararea drumurilor, realizarea unor contracte cadru multianuale, eliminând astfel timpii morţi din perioade critice pentru aceste operaţiuni. A crescut transparenţa în domeniul lucrărilor pe drumurile publice.

Lucrările de deszăpezire s-au desfăşurat fără probleme, fără drumuri blocate şi localităţi izolate în iarna 2012-2013, iarna 2013-2014 şi iarna 2014 – 2015.

Menţionăm că, în anul 2014, am încheiat un contract cadru pe trei ani cu deszăpezirea, până în 2017, în valoare de 5.240.000 de lei, defalcat, pe cei trei ani, sumele fiind de 1.550.000, 1.890.000 şi 1.800.000 de lei.

Am achiziţionat un snowmobil şi accesorii pentru intervenţii pe timp de iarnă în valoare de 68.500 de lei. Am achiziţionat şenilată pentru salvări de vieţi omeneşti atât pe timp de iarnă, cât şi în celelalte sezoane, în valoare de 165.000 de lei.

O atenţie din ce în ce mai sporită la calitatea lucrărilor

Am executat lucrări de reabilitare a drumurilor judeţene pe DJ251A, DJ251B, DJ261A, DJ 252 pe 23 de kilometri, lucrări care au costat în total 18.350.000 de lei.

Am realizat o reabilitare a drumurilor judeţene prin executarea de covoare asfaltice pe DJ 241G, DJ252G, DJ255, DJ 254, DJ 242H, DJ 240, DJ 252I, DJ 25C, DJ 242, DJ 240A, DJ 251A, DJ252, DJ 242, DJ 241, DJ 204N, DJ 242A, DJ 255, DJ 251C, DJ 242D, pe o lungime totală de 19 kilometri, cu un cost total de 15.640.000 de lei.

Am realizat lucrări de plombare pe suprafeţe întinse pe drumurile judeţene şi cedări în fundaţie pe drumurile judeţene, în 2013, în o valoare a lucrărilor de 1.514.000 de lei, în 2014, în valoare de 4.540.000, şi în 2015, în valoare de 5.900.000 de lei. Astfel, dacă ar fi să încadrăm sumele într-un grafic, ar reieşi că sumele alocate pentru astfel de lucrări sunt în creştere.

Am executat reparaţii în urma calamităţilor din 13-15 septembrie 2013 pe DJ 242H şi pe DJ242, reparaţii ale căror costuri s-au ridicat la suma de 84.000 de lei.

Am realizat reabilitarea pe sectoare DJ 242A, prin executarea de covoare asfaltice pe o lungime de 10 km, lucrare care a ajuns 2.750.000 de lei. Am reabilitat prin pietruire DJ 255, pe o lungime de 1,6 kilometri, lucrare care a ajuns la 27.500 de lei.

Am realizat lucrări de pietruire pe un drum impracticabil de 10 ani, DJ 253, Umbrăreşti – Cudalbi, pe o lungime de 15,5 kilometri, contra sumei de 550.000 de lei. Am refăcut rambleul pe DJ 242D, în zona satului Rogojeni, comuna Suceveni, în urma calamităţilor produse în 13-15 septembrie 2013, cu 37.000 de lei.

Am realizat lucrări de refacere a fundaţiei şi a acostamentului pe DJ 242A, în valoare de 30.500 de lei, în zona satului Găneşti, comuna Cavadineşti, în urma cedării acestora, pentru evitarea accidentelor rutiere. Am pus la dispoziţia comunelor din judeţul Galaţi 126.500 de tone de zgură prin sponsorizare de la Arcelor Mittal Galaţi.

În urma inundaţiilor din 13-15 septembrie 2013, s-au realizat studii de fezabilitate şi proiectare pe 11 drumuri judeţene şi anume: DJ 241, DJ 242, DJ 242B, DJ 242D, DJ 242H, DJ 251, DJ 251A, DJ 251C, DJ 251G, DJ 253 şi DJ 255, iar prin Compania Naţională de Investiţii am demarat lucrările pe DJ 242B, DJ 242D, DJ 242H, DJ 251 şi DJ 251G. Până la 16.07.2014, pe DJ 242B, DJ 242D, DJ 242H, DJ 251 şi DJ 251G (lucrări în execuţie) s-au investit 9.500.000 de lei.

S-a expertizat pentru accesare prin fonduri europene, modernizarea drumurilor judeţene, pe o lungime de 160 de kilometri, valoare 217.700.

S-a executat expertiza tehnică şi DALI, pentru executare covoare asfaltice, pe o lungime de 16, 200 kilometri, valoare 157.500 de lei. Am realizat un contract multianual pentru reabilitarea drumurilor judeţene, potrivit graficului: pe anul 2014 – DJ 251 (2 kilometri), DJ 251H (2,9 kilometri), cost 3.500.000 de lei; pe 2015 – DJ 255 (1,6 kilometri), DJ 251C (1,3 kilometri), DJ 252I (1 kilometru), DJ 251B (2, 5 kilometri) şi DJ 252 (4 kilometri), pentru care am alocat 8.500.000 de lei.

Siguranţă rutieră şi eficienţă economică

Am achiziţionat o maşină multifuncţională pentru tăierea vegetaţiei şi fasonarea copacilor, în valoare de 700.000 de lei, dar şi o maşină de marcaj rutier pe drumurile judeţene, în valoare de 19.000 de euro. Prin achiziţionarea maşinii de tăiere a vegetaţiei şi a maşinii pentru marcaj rutier, am eliminat cheltuielile foarte mari prin închiriere de contract cu alte societăţi prestatoare de servicii. Acum aceste lucrări sunt executate de către Consiliul Judeţului. În anul 2014, cu maşinile achiziţionate, am executat 20 de kilometri de marcaje rutiere orizontale şi s-a tăiat vegetaţia pe 600 kilometri de acostament. Până în luna iunie 2015, s-a tăiat vegetaţia pe 400 kilometri de acostament. Am făcut achiziţie publică pentru tăierea copacilor uscaţi, marcaţi de către Ocolul Silvic, pentru a elimina accidentele rutiere şi ruperea liniilor de electricitate, intrând în bugetul Consiliului Judeţului Galaţi 7.560 de lei în anul 2014 şi 20.125 de lei pe primul trimestru al anului 2015. Am montat 443 de indicatoare rutiere verticale pe drumurile judeţene, din care, la patru zile când s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor (RTL), s-a constatat furtul a 101de indicatoare. Investiţia a costat 153.500 de lei. Am demarat şi continuăm recensământul circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, care costă 163.700 de lei.

Cât a investit Consiliul Judeţului în spitale

În condiţiile în care România este părăsită de medici, numărul doctorilor din Spitalul Judeţean a crescut cu 13,19 la sută

În perioada 2012 – 2015, Consiliul Judeţului a abordat o strategie de dezvoltare a sectorului medical bazată pe mai multe direcţii. Dezvoltarea resurselor umane constă în instruirea şi perfecţionarea personalului medical mediu şi superior, înfiinţare de noi secţii clinice de specialitate, care să asigure un standard superior al calităţii actului medical, specializarea medicilor prin obţinerea de competenţe, costurile fiind susţinute de către Consiliul Judeţului Galaţi împreună cu unitatea sanitară. Alocarea bugetară pentru pregătirea profesională a înregistrat o creştere în anul 2015 – 160.000 de lei, comparativ cu anul 2012 – 23.000 de lei. În perioada 2012 – 2015, numărul personalului angajat a crescut, dar întrucât numărul celor plecaţi, fie prin pensionare, fie încetări din motive personale, este echivalent, evoluţia nu este semnificativă, decât la categoria medici, unde procentul de creştere este de 13,19 la sută, fapt datorat înfiinţării de noi secţii clinice şi nu în ultimul rând de importante investiţii în infrastructura medicală şi aparatură medicală performantă, cu finanţare substanţială asigurată de Consiliul Judeţului Galaţi.

Investiţii

Spitalul, prin relaţia cu Facultatea de Medicină, are 20 secţii clinice (din care cinci înfiinţate în 2012-2015) în curs de confirmare fiind încă trei secţii. Secţii interjudeţene de mare adresabilitate: oncologie, radioterapie, neurochirurgie, chirurgie plastică, chirurgie vasculară, obstetrică, nou-născuţi. Alocările financiare ale CJ pentru Spitalul Judeţean au crescut de la 5.144.715 lei, în 2012, la o previziune de 14.192.000 de lei pentru anul 2015. Dacă Ministerul Sănătăţii a acordat spitalului în 2012-2014, 25,7 milioane lei, CJ a acordat 19,4 milioane lei. Un efort enorm în folosul cetăţenilor judeţului!

În anul 2015 urmează a fi reabilitate Laboratorul clinic de analize medicale, Blocul de naşteri, Secţii de medicină internă.

Serviciul SMURD/UPU şi-a crescut permanent activitatea. Astfel, din 2012 până în 2014, numărul consultaţiilor a crescut de la aproape 80.000 la 86.000 anual. Spitalul Judeţean va primi prin proiect naţional un angiograf ultraperformant (peste 1 milion euro, cost), se discută dotarea cu un accelerator linear de particule pentru oncologie, va prelua spaţiului deţinut de către Direcţia Sanitară, este inclus şi în proiectul naţional de telemedicină în judeţ.

Cele trei spitale sunt beneficiare ale unui amplu şi complex proiect de informatizare. Pentru informatizarea celor trei unităţi medicale, Consiliul Judeţului a contribuit cu cofinanţarea (1.422.683 de lei) şi asigurarea fluxului numerar în valoare de 1.920.000 de lei, bani care vor fi recuperaţi din cererile de rambursare. Valoarea totală a proiectului este de 6.889.138 lei.

O mie de hectare împădurite şi zone de agrement moderne

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi înseamnă pentru gălăţeni pădurea Gârboavele, lacul Zătun şi directorul Vali Sandu. Dacă am fi avut mai mulţi Vali Sandu am fi ridicat judeţul!

Serviciul a realizat mai mult de 1.000 ha împăduriri cu salcâm în judeţ, administrează peste 200 ha arie protejată pe plan amenajament silvic (întinerirea pădurii) prin puieţi de stejar şi frasin, administrează o arie de picnic de 200 ha (peste 100 grătare, peste 100 mese, peste 200 bănci, două locuri de joacă copii, un teren de fotbal, 40 umbrare, pubele ecologice) în pădurea Gârboavele.

Anii 2014-2015 au fost cei mai buni ani de încasări ai Serviciului.

Pe drumurile judeţene, Serviciul realizează întreţinerea acostamentelor şi marcaje rutiere, operaţiuni pentru care CJ nu mai plăteşte TVA ca înainte de vreme.

Serviciul implementează pentru zona Zătun proiecte europene de jumătate de milion de euro, proiecte câştigate de dl. Sandu.         

Grădina Zoo - De la un proiect blocat, la unul de succes

Grădina Zoo este un proiect realizat cu o finanţare de peste 3,3 milioane de euro prin Ministerul Mediului şi CJ.

Proiectarea a fost făcută de către Consproiect Galaţi, uşor faraonică, costisitoare.

La venirea în mandat am găsit o investiţie blocată, o grădină cu animale costelive, înfometate, cărora li se fura mâncarea. Acum, Grădina Zoo este pe cale de a fi deschisă ca una dintre cele mai moderne din ţară, cu transport ieftin asigurat din oraş, integrată cu Valul lui Traian, Muzeul Satului extins şi zona de agrement refăcută.        

Bani pentru supraveghere video

Pentru locuitorii din rural, promisiunea mea electorală a fost investiţia în securitatea individuală. Bătrânii din satele Galaţiului sunt jefuiţi şi agresaţi de către borfaşi. În bugetul votat pe 2015 sunt prevăzuţi 500.000 de lei pentru supraveghere video pe drumurile judeţene (gestionaţi prin Direcţia Arhitect Şef).

Facultatea de Medicină 

O realizare majoră o reprezintă Facultatea de Medicină a Universităţii Galaţi, cu un număr de 1.800 de studenţi, din care 200 sunt străini, excelent situată la auditul reprezentat de examenul de rezidenţiat.


Informaţiile prezentate sunt puse la dispoziţie de preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dr. Nicolae Bacalbaşa.

Citit 12432 ori Ultima modificare Sâmbătă, 11 Iulie 2015 02:00

25 comentarii

 • postat de Xfiles
  Sâmbătă, 18 Iulie 2015 13:57
  5.13.186.***
  Cat de canalie poti fi sa faci rapoarte triumfalste despre a administrare catastrofala?
  3
  38
  Raportează
 • postat de Alicante
  Vineri, 17 Iulie 2015 17:40
  5.13.153.***
  Daca tacea-i, filozof ramaneai! Pe asa un presedinte ar trebui sa il cheme Leminte.
  3
  39
  Raportează
 • postat de sorin
  Marți, 14 Iulie 2015 09:35
  82.77.191.***
  domnule Bacalbasa lasatine in plata domnului chiar nu ati inteles in 3 ani ca nu va vrem pe vbune nici nu stiati sa vb in campania electorala ce sa mai spunem de judet este varza tie frica sa plci de acasa fara macar un rand de bucse si de roti asa in loc de un patent o cheie trebuie sa iei acum un set de roti la tine
  Inca nu ati terminat de zis cum a fost cu securitatea ati fost sau nu turnator ?
  3
  34
  Raportează
 • postat de Cetatean european
  Miercuri, 08 Iulie 2015 22:58
  188.27.233.***
  Pentru ca e vara si e perioada de concediu, propun domnului Bacalbasa o iesire la Alba Iulia. Cand va ajunge aici va intelege mai bine ce inseamna activitate in slujba comunitatii. Galatenii stiu de ce.
  2
  30
  Raportează
 • postat de Deceballus
  Miercuri, 08 Iulie 2015 20:57
  72.38.62.***
  "Raportul pe trei ani de activitate al preşedintelui CJ"
  Nici nu am citit articolul care urma acestui titlu...cum masacrati limba romana jurnalistilor!
  Nu suna mai bine asa: raportul de activitate pe trei ani al presedintelui CJ?
  4
  20
  Raportează
 • postat de Ea
  Miercuri, 08 Iulie 2015 14:30
  79.116.103.***
  Eu am 2 probleme strans legate intre ele cu care ma confrunt: sanatatea si drumurile. Asta pentru ca am ales sa ma tratez la Cluj din motive evidente si pentru asta folosesc si drumurile din judetul Galati. In ce priveste sanatatea ii amintesc lui tov.Bacalbasa ca de mai mult de un an ne ameninta cu acel Accelerator pentru Oncologie ca va fi adus in anul 2015, a trecut jumatate de an si vad ca inca se mai discuta. In ce priveste drumurile, aseara m-am intors de la Cluj si nu cu avionul (ca noi nu avem aeroport si eu nu am avion sau elicopter personal) si nici cu trenul (cu o durata de peste 14 ore in conditii jalnice) ci cu un automobil care s-a chinuit sa faca slalom printre gropile judetului pastorit de alesii neamului. Deci tov.Bacalbasa ati luat cu copy-paste texte din realizarile altor judete, sau e de la codul rosu de canicula? Ia, daca tot nu faceti nimic, cititi comentariile galatenilor care traiesc in acest judet izolat din ce in ce mai mult de restul tarii. Zona noastra e in cadere libera si voi frecati menta pe bani multi si pe spinarea poporului. Rusine!
  3
  42
  Raportează
 • postat de gogu
  Miercuri, 08 Iulie 2015 13:43
  86.121.140.***
  Pun pariu ca la anul tot pesedeu o sa voteze daramatii astia care inca mai populeaza Galatiul.
  Ma doare in pesedeu de voi, fraierilor, ha ha!!!
  6
  20
  Raportează
 • postat de X
  Miercuri, 08 Iulie 2015 13:03
  213.233.104.***
  Nu i-ar fi rusine ... auzi tu s-a tinut de promisiuni..
  4
  43
  Raportează
 • postat de ss
  Miercuri, 08 Iulie 2015 12:58
  5.13.190.***
  O mare rusine acest bacalbasa, tipic pt. dezastrul facut de administratia locala pesedista in ultimii 25 de ani, Galatiul e in moarte clinica, asta crede ca ne tine in coma indusa ca sa supravietuim in continuare, asta nu e viata!
  3
  38
  Raportează
 • postat de Baclagiale
  Miercuri, 08 Iulie 2015 12:47
  79.116.99.***
  Caldura mare, moncher!
  Lasa-ne!
  3
  35
  Raportează
 • postat de BELLA
  Miercuri, 08 Iulie 2015 12:09
  78.96.40.***
  NENEA DOCTORUL BACALBASA ESTE UN MARE MINCINOS MINTE DE INGHEATA APELE IN TOIUL VERII RUSINE RUSINE!!!!
  4
  46
  Raportează
 • postat de Da, halatul, halatul, unde-i halatul?
  Miercuri, 08 Iulie 2015 12:08
  78.96.253.***
  L-o fi palit caldura la capatana sau individul este asa din nastere?

  Galatiule, dragule, vai de mama ta cu asa blestemati sa distruga tot din fotoliul pe care a fost trimis de marlani iresponsabili!
  4
  44
  Raportează
 • postat de Nicolae Ceausescu
  Miercuri, 08 Iulie 2015 11:26
  81.196.80.***
  Încurcate sunt drumurile judeţene/ Mistica politică şi janta după sufletul consilierului
  Încurcate sunt drumurile judeţene/ Mistica politică şi janta după sufletul consilierului
  Vi s-a întâmplat să vă distrugeţi maşina circulând pe drumurile judeţene? Aţi fost implicaţi în accidente rutiere (şi nu din vina voastră) care v-au cauzat prejudicii? Atunci trebuie să ştiţi că de vină nu sunt craterele din asfalt sau lipsa de iniţiativă şi strategie din partea autorităţilor, ci chiar dumneavoastră!

  Cel puţin la această concluzie conduce o afirmaţie, monumentală, de altfel, făcută de Nicolae Bacalbaşa, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, la intervenţia unui consilier judeţean care a reclamat starea extrem de proastă a drumurilor judeţene, ameninţând totodată (mai mult sau mai puţin serios) cu acţionarea în instanţă a instituţiei publice. „Vreau să vă spun că am avut marea surpriză să îmi îndoi janta la maşină. Stau şi mă gândesc: eu, ca şi consilier judeţean, să dau Consiliul în judecată? Vă dau cuvântul de onoare că asta am păţit”, i-a spus democrat-liberalul Liviu-Adrian Butunoi lui Nicolae Bacalbaşa.

  Replica şefului CJ, care a lăsat audienţa cu gura căscată, nu a întârziat să apară: „Dumnezeu îndoaie janta după suflet”, i-a spus senin preşedintele Consiliului Judeţului alesului judeţean.
  2
  38
  Raportează
 • postat de Dr. Vacalbasa
  Miercuri, 08 Iulie 2015 11:09
  81.196.80.***
  Mai copii, da ce-aveti cu mine?Eu imi dau si sufletu pentru voi, iubitii mei galateni!
  3
  24
  Raportează
 • postat de Clau
  Miercuri, 08 Iulie 2015 10:39
  89.46.5.***
  Asta ne crede prosti ! Il rog pe tovarasul bacalbasa sa traga o fuga spre Barlad cu masina lui proprie ,repet cu masina lui proprie ! Apoi cred ca o sa-si modifice parerea cu modernizarea si reabilitarea drumurilor din judet . 1000 de hectare de padure ????!!!!! Unde frate ati impadurit 1000 de hectare ? Pe Luna ,poate ,dar in Galati nu am vazut nici un pom plantat ,din contra am vazut copaci taiati de pe marginea drumului ,iar in urma lor ramanand acele cioate muuuuuuulllllllllttttttttt mai periculoase decat un copac intreg. etc ,etc . Mosule de bacalbasa tu ne crezi fraieri ,sau cum ? Da-ti naiba demisia ,ia-i pe toti consilierii lu'peste cu tine si duceti-va la Dunare cu cate un bolovan legat de gat. Sunteti niste incapabili !
  2
  51
  Raportează
 • postat de Claudiu
  Miercuri, 08 Iulie 2015 10:22
  5.13.132.***
  1."Serviciul implementează pentru zona Zătun proiecte europene de jumătate de milion de euro, proiecte câştigate de dl. Sandu"
  Cine sau ce este un "domnul Sandu" și cam care este relevanța respectivului "miez" în strategia (inexistentă) de dezvoltare a județului pe termen mediu și lung ?
  2. În aceeași notă de campanie electorală, cu minciun și aberatiii, raportul are în conținut mai multe detalii despre copaci, grătare, vegetație, copaci uscați, acostamente, animalele de la Zoo și indicatoare rutiere decât despre cetățeni sau economia locală.
  Să consideri că "te-ai ținut de cuvânt" în condițiile în care nici măcar nu știai ce vrei dar erai convins că te pricepi la minciuni (atunci când ai candidat) nu este deloc greu.Să ai și tupeul de a te mândri cu propria-ți incompetență managerială, autosuficiența semidocta și prostia cu girofar, da, e cu adevărat deosebit; nu oricine poate să-l egaleze pe șeful C.J. în tupeu, mârlănie și neputință
  3. Promisiune de campanie, Stan -Bacalbașa:"vom aplica proiectul comun de atragere de investiții care să creeze bunăstare"
  Care mai este stadiul bunăstării în oraș și în județ, dom' președinte ?!
  După ăștia 3 ani în care ai încasat "scrofulos la datorie" salariul lunar, ai aflat măcar ce vrea să zică și să însemne un proiect serios? Cum include el executanți, termene precise, penalizări în caz de nerespectare a termenelor, responsabili ș.a.m.d ? Ce ai livrat, CONCRET , în schimbul banilor încasați ?
  Investiții - ZERO.
  Investitori serioși atrași în județ -ZERO
  Locuri de muncă nou create prin atragere de fonduri sau proiecte europene - ZERO
  Proiecte semnificative și de viitor din dugetul C.J. sau fonduri europene - ZERO
  Redresarea Galațiului din punct de vedere socio-economic - ZERO
  Într-adevăr, nu există vreo promisiune concretă vis-a-vis de cele enumerate mai sus. Dar fără ele, de unde bunăstare ?
  Și închei
  Nu ne mai vorbi de "sănătatea gălățeană" câtă vreme elicopterul SMURD primit cadou încă nu are un hangar
  Și-n general nu ne vorbi despre banii care nu îi are bugetul C.J, despre ce nu poate și nu este capabil, despre prietenii și susținerea politică în folosul galatenilor pe care nu ai știut, nu te-ai priceput și nu ai fost în stare să le obții. Nu ne interesează considerații generale despre propria-ți neputință și neștiință.
  Nu poți ? Nu reușești ? Nu te pricepi ? Du-te frumușel acasă și abandonează-ne. Demonstrează-ne că ai măcar acest minimum de decentă
  2
  40
  Raportează
 • postat de EU
  Miercuri, 08 Iulie 2015 09:50
  5.13.147.***
  numai minciuni,oare el crede tot ce a spus,daca da nu traieste in GALATI sau nu iese din birou ...
  2
  42
  Raportează
 • postat de PSD=PCR
  Miercuri, 08 Iulie 2015 08:38
  109.166.128.***
  Consiliul are in subordine si asistentii maternali care cresc copiii fara parinti. Acestia sunt obligati sa voteze cu PSD!
  5
  30
  Raportează
 • postat de cetatean
  Miercuri, 08 Iulie 2015 08:03
  193.230.156.***
  Drumuri proaste,spitalele in agonie, zapada si gheata din iarna am calcat-o pana in primavara, prapad cu vegetatia si copacii, cei mai multi, au fost taiati aiurea, ca si la Catavencu ne intoarcem iar la spitale care nu ne incalzesc ce pereti au ci cum se realizeaza actul medical- dezstru, padurea Garboavele inchisa ptr. cetateni ,unde functioneaza sunt preturi la care nu iti permiti sa mergi decat cei ca el, lacurile de agrement inchise ,alocate doar ptr. unii, gradina Zoo nu s-a vazut cum arata la bani multi multi timp mare sa fie finalizata, la sate sunt camere de supraveghere dar se fura continuu ca in codru si nu as vrea sa ma dau pe mana unui medic specializat la Galati.....FELICITARI, CUM MINCIUNA S-A NASCUT LA VARF, EXEMPLUL PONTACULUI ESTE PRELUAT TOT MAI MULT .SI ELEVII AU HOTARAT ( MI SE PARE NORMAL) SA FURE INCA DE MICI. PACAT CA IN LOC SA-I INLATURAM PE CEI CARE DAU ACEST EXEMPLU NENOROCIM COPII CARE NU FAC DECAT SA IA EXEMPLUL CELOR MARI , PRIPONITI LA CONDUCERE.
  2
  51
  Raportează
 • postat de consiliul judetului adunatura de laturi psd-iste
  Miercuri, 08 Iulie 2015 07:52
  5.13.234.***
  daca voi credeti ca este vre-un psd-ist care lucreaza in tara asta va inselati amarnic psd-ul lucreaza strict in interes personal

  acest individ trecut prin scoala spagii din sf andrei vine si da lectii, a uitat cand striga ponta presedinte impreuna cu alti vre-o 3mii de prostituati
  5
  41
  Raportează
 • postat de MM
  Miercuri, 08 Iulie 2015 07:39
  82.137.9.***
  Asta e din ciclul "ACEST INTERVIU ESTE UN PAMFLET SI TREBUIE TRATAT CA ATARE!!!!"
  Eu atat am de spus la adresa tuturor GUNOAIELOR de teapa ta "MARS AFARA JAVRELOR PENALE SI MINCINOASE!!!!"
  2
  53
  Raportează
 • postat de D
  Miercuri, 08 Iulie 2015 06:42
  188.26.124.***
  Sunteti minunat. Am inteles, avem un ,,cincinal'' de realizari marete. Totusi, mai avem o singura rugaminte: PLECATI ACASA, LASATI NE.
  2
  56
  Raportează
 • postat de gina
  Miercuri, 08 Iulie 2015 02:47
  82.77.91.***
  sunt care chiar cred aberatiile astea.....cum este cu padocul de la garboavele dle presedinte? cum este cu cainii maidanezi din gradina publica? cum este cu achiztiile castigata direct de vega? cum este cu angajarile familiale ? cum este cu asociatiile de caini ? cum este cu banii dati ilegal bisericilor? cum este cu banii imputati aberant salariatilor?
  3
  55
  Raportează
 • postat de Aristofan
  Miercuri, 08 Iulie 2015 00:22
  5.13.161.***
  GRETOS !
  Numai minciuni si noi promisiuni.
  Citind acest raport, am simtit ca parca m-am intors in comunism, acum 30 de ani.
  Cum poate sa minta ca facut drumurile judetului când astea-a praf?
  Iar la spital ce-a facut? Epurari politice si achiziţii de medicamente pe contracte "sparte".
  Deszapezirea? Schela a stat blocata inca 5 zile dupa ce s-a raportat oficial curatarea drumurilor. La fel si prin nord.
  Zoo? Unde?
  Supraveghere video? Serios? Nu s-a montat absolut nicio camera!
  Facultatea de medicina? Pai aia Bacalbasa a facut-o? Nu cumva e pe bugetul UDJ, care nu primeste niciun leu finanţare de la CJ?
  Dumnezeule mare! Este oribil cum minte acest individ!
  3
  63
  Raportează
 • postat de roman verde
  Miercuri, 08 Iulie 2015 00:14
  5.13.231.***
  Uraaaaaaaaaa, Uraaaaaaaaaa, Uraaaaaaaaaa !
  2
  47
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.